Uncategorised

قوۀ قضائیه : سالی یک میلیون سارق دستگیر می کنیم و رصد عملکرد مسئولان محتاج یک میلیون نفر است

Jahangir Ali Aeghar

اصغر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوۀ قضائیه در جریان سفرش به شهرستان بندر گز اعتراف کرد که "آسیب ها و جرایم در کشور" از منظر شمار پرونده ها، دعاوی و آسیب ها وضعیتی متلاطم آفریده است. او گفته است که حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی که منشاء جرایم و آسیب ها هستند از عهدۀ قوه قضائیه خارج است و نیازمند بسیج و به کارگیری همۀ توان و ظرفیت های سه قوه و کلیه دستگاه ها و نهادهای حکومتی و دولتی است.

به گفتۀ اصغر جهانگیر "اگر بخواهیم به آسیب های اجتماعی به صورت جدی بپردازیم لازمه آن این است که همه دستگاه ها به این امر به صورت جدّی بپردازند."

اصغر جهانگیر تصریح کرده است : "اکنون سرقت در رأس جدول جرائم در ایران است و سالانه یک میلیون نفر فقط در ارتباط با سرقت دستگیر می شوند." معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یکی از شروط مقابله با بزه و گسترش آن در کشور را ایجاد یک "سامانۀ دیده بان اجتماعی" اعلام کرد که وظیفه اش تنها "رصد کردن عملکرد مدیران و مسئولان کشور است." با این حال، اصغر جهانگیر اعتراف کرده است که "اگر بخواهیم چنین سامانه ای به درستی فعالیت کند باید یک میلیون نفر در آن کار کنند." به بیان دیگر یک میلیون نفر یعنی معادل همان تعداد سارقی که به گفتۀ اصغر جهانگیر در سال دستگیر می شوند باید استخدام و وقف رصد "عملکرد مدیران و مسئولان کشور کرد." زیرا، به گفتۀ معاون اجتماعی قوۀ قضائیه "اگر کسی بداند که هیچگاه کارش دیده و رصد نمی شود ممکن است کاری را که نباید بکند انجام بدهد..." معاون اجتماعی قوۀ قضائیه تلویحاً اعتراف کرد که حقوق پائین کارکنان دستگاه قضایی کشور ممکن است آنان را به کارهایی که نباید بکنند وادار سازد. به همین خاطر به گفتۀ اصغر جهانگیر با توصیه رئیس قوۀ قضائیه و همراهی دولت و مجلس و ظرفیت های درونی خود قوۀ قضائیه قرار است در اعطای وام به کارکنان قوۀ قضائیه و افزایش حقوق آنان تسهیلات و اقدام‌هایی صورت بپذیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم در قوۀ قضائیه در جای دیگری از سخنانش اعتراف کرد که مشکلات و معضلات اجتماعی و بزه چنان ابعادی یافته اند که مهارشان از عهده و توان قوۀ قضائیه خارج است. او گفته است که از دیرباز این فکر "غلط در جامعه جا افتاده که حل همه مشکلات را باید در دستگاه قضایی جستجو کرد." اصغر جهانگیر سپس افزوده است : "باید همانند گذشته بسیاری از کارها به صورت کدخدامنشی حل شود...امروزه هم در جای‌جای کشور بزرگان قبائل و طوایف و ریش‌سفیدانی هستند که مشکلات توسط آنها حل می شود."

اصغر جهانگیر گفته است که حل مشکلات اقتصادی به ویژه معضل بیکاری از عهده و توان مالی دولت هم خارج است و باید در این عرصه ها نیز از خیّران طلب کمک کرد. به گفتۀ اصغر جهانگیر "با توجه به مشکلات درآمدی و بودجه‌ای کشور جا دارد که همچون گذشته با استفاده از ظرفیت‌های مردمی بسیاری از مشکلات را حل کرد." او سپس تأکید کرده است که "بیکاری، بدهکاری هم به دنبال دارد و این بدهکاری ممکن است فرد را به بزهکاری سوق دهد" و "اگر کسی در جامعه کار خیرخواهانه انجام می دهد در حقیقت او یک عمل پیشگیرانه انجام می دهد و جلوی آسیب به کل جامعه را می‌گیرد."

 

منبع: رادیو فرانسه