Uncategorised

توقف ٣ روزۀ هشتمین دور گفتگوهای کشورهای ۱+۴ با رژیم ولایت فقیه

Tahrim-Iran jpeg هشتمین دور گفتگوهای ایران و ۱+۴ ظهر روز پنجشنبه به وقت وین به مدت ٣ روز متوقف شد.
 
به گزارش ایسنا، هشتمین دور مذاکرات احیای برجام روز دوشنبه هفته جاری در سطح معاونان سیاسی وزیران امور خارجه ایران و ۱+۴ در وین آغاز شد.
 
در این دور از مذاکرات، طبق توافق طرف ها، گفتگو ها در سطح کارشناسی و سیاسی دربارۀ لغو تحریم ها، تضمین و راستی آزمایی اجرای تعهدات طرف آمریکایی، دنبال شد.
 
با توجه به همزمانی مذاکرات با آغاز سال نو میلادی، گفتگوها به مدت ٣ روز تا روز دوشنبه هفتۀ آینده متوقف و هیأت ها به پایتخت هایشان باز می‌ گردند.
 
خبرنگار: زهرا اصغری، 
دبیر: الهام رئیسی