Uncategorised

هشدار نماینده اصولگرای مجلس: سال ۱۴۰۱ شاهد شورش‌های عظیم اجتماعی خواهیم بود

Shouresh-Mardomi

«عضو کمیسیون آموزش مجلس گفت: وقتی نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌اندازیم، می‌بینیم که ریل‌گذاری در برخی جاها درست نیست. مثلاً در بحث بودجه آسیب‌های اجتماعی درصد کمی به این حوزه اختصاص داده شده و یا در موضوع مهم و حساس ارز ترجیحی، دولت دچار اشتباه شده است.»
 
نشان تجارت: یک هشتم از عمر دولت سیزدهم گذشته است، ولی همچنان گشایش خاصی در حوزه اقتصاد رخ نداده و مردم به سنوات گذشته، قناعت و کوچک‌کردن سفره‌ها را در پیش گرفتند تا با این رویکرد بتوانند تاب‌آوری خود در برابر فشارهای بی‌سابقه اقتصادی را بالا ببرند.
 
حال، دولت سیزدهم به اولین تجربه خود در بودجه‌نویسی رسیده است؛ بودجه‌ای که منتقدان زیادی دارد و خبر حذف ارز ترجیحی در آن، صدای نمایندگان همسو با دولت را هم درآورده است.
 
احمد نادری، نماینده تهران یکی از آن‌دست اصولگرایانی است که می‌گوید اگر برخی رویه‌ها تغییر نکند، کیان نظام به خطر می‌افتد.
 
او گفت: آواربرداری از فجایعی که دولت نئولیبرال آقای روحانی در هشت سال به بار آورد، نیاز به زمان دارد و طبیعی است که دولت سیزدهم در شش ماه نمی‌تواند معجزه کند، اما موضوع حائزاهمیت این است که دولت نوپا باید ریل‌گذاری‌هایش درست باشد.
 
نایب رییس کمیسیون آموزش مجلس افزود: وقتی نگاهی به لایحه بودجه ۱۴۰۱ می‌اندازیم، می‌بینیم که ریل‌گذاری در برخی جاها درست نیست. مثلاً در بحث بودجه آسیب‌های اجتماعی درصد کمی به این حوزه اختصاص داده شده و یا در موضوع مهم و حساس ارز ترجیحی، دولت دچار اشتباه شده است.
 
این چهره اصولگرای مجلس یازدهم اظهار داشت: هشدار می‌دهم این رویکردها اگر ادامه پیدا کند، به سمتی خواهیم رفت که سال ۱۴۰۱ شاهد شورش‌های عظیم اجتماعی باشیم.
 
وی در پایان خاطرنشان کرد: ضرورت دارد تا دیر نشده است، تجدیدنظر جدی در رویه‌ها شود. اگر کارها با خردجمعی و برنامه جلو برود و مجلس و دولت با کمک هم، ریل‌های درستی را مخصوصاً در حوزه اقتصادی جاگذاری کنند، روزهای بهتری برای همه مردم در پیش خواهد بود.