Uncategorised

جنگ اوکراین ۴۰ میلیون نفر را به سوی فقر شدید خواهد کشاند

 

از زمان حمله روسیه به خاک اوکراین قیمت مواد خوراکی و سوخت در تمام جهان افزایشی قابل توجه یافته است.

faghr 19rousta3

اندیشکده امریکایی مرکز توسعه جهانی در گزارش تازه خود هشدار داده است موج افزایش قیمت ایجاد شده در پی اشغال اوکراین می‌تواند ۴۰ میلیون نفر را در سراسر جهان به فقر شدید بکشاند.

در این گزارش با تاکید بر اهمیت اوکراین در تجارت اقلام کشاورزی آمده روسیه و اوکراین روی هم ۲۹ درصد گندم جهان را تولید می کنند. روسیه و بلاروس نیز یک ششم کود کشاورزی جهان را تولید می‌کنند.

به گفته محققان این موسسه، اگرچه این افزایش قیمت جهانی است اما کشورهای فقیرتر بیشترین آسیب را از آن خواهند دید.

این سازمان به کشورهای تولید کننده غلات از جمله گروه ۲۰ توصیه کرده است که بازارهای خود را باز و عاری از تحریم نگاه دارند و از دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی خواسته است برای کمک به نیازهای جوامع فقیر فورا و با دست باز وارد عمل شوند.