Uncategorised

نرخ تورم ۴۰ درصد ، افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد

Bazneshastegi-Boodjeh

ساعت 24 - در حالی که مطابق با آمارهای رسمی نرخ تورم سال 1400معادل 40 درصد گزارش شده است اما دولت سیزدهم پس از سپری شدن دوماه ونیم از سال تازه و ایجاد ناراحتی در میان بازنشستگان تامین اجتماعی تنها 10 درصد بر میزان مزد بازنشستگان اضافه کرده است. به این ترتیب بازنشستگان بدون محاسبه نرخ تورم بهار امسال وتنها با لحاظ کردن نرخ تورم پارسال 30 درصد از قدرت خریدشان کاسته شد. به این ترتیب کوه دولت برای بازنشستگان موش زایید.

حجت‌الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در برنامه میز اقتصادی شبکه یک که به صورت زنده پخش شد اعلام کرد: مصوبه هیأت وزیران در مورد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان، بازماندگان و از کارافتادگان صادر شده است. دلیل تأخیر دولت در مورد این مصوبه این بود که دولت درگیر طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها بود، اما بالاخره تصمیم خوبی در این زمینه برای بازنشستگان گرفه شد.وی اظهار داشت: در قانون بودجه 1401 در مورد مستمری بازنشستگان صندوق‌های بازنشستگی، رشد 10 درصدی اعمال شده است که براساس هماهنگی پرداخت بازنشستگان در صندوق‌ها برای مستمری‌بگیران غیر حداقل مستمری، افزایش 10 درصدی اعمال می‌شود، اما آنهایی که حقوقشان کمتر است، بیش از حداقل مستمری و تا سقف 10 میلیون تومان مبلغ 650 هزار تومان هم اضافه دریافت خواهند کرد.وی گفت: عدالت معیشتی برای حداقل حقوق بازنشستگان درنظر گرفته می‌شود تا قدرت خرید آنها حفظ شود؛ یعنی کسانی که در سطوح پائین حداقل مستمری هستند، افزایش بیشتری پیدا کنند.

عبدالملکی این را هم گفت: بازنشسته‌ای که سال گذشته 3.7 میلیون تومان دریافت می‌کرد، امسال 6 میلیون تومان دریافت خواهد کرد که از افزایش 2.3 میلیون تومان برخوردار خواهد شد و قرار است این افزایش حقوق بازنشستگان از خردادماه اجرایی شود و برای دو ماه اول سال هم در دو ماه آینده جبران شود. کسی که پارسال 9 میلیون تومان می‌گرفته، امسال 1.7 میلیون اضافه می‌شود و به 10.7 میلیون تومان می‌رسد و کسی که پارسال 11 میلیون دریافت می‌کرده، امسال 1.6 میلیون اضافه می‌شود و دریافتی‌اش به 12.6 میلیون تومان می‌رسد؛ یعنی در دهک‌های بالاتر که حقوق بیشتری می‌گیرند، میزان رشد کمتر است و کسی که پارسال 20 میلیون تومان حقوق بازنشستگی می‌گرفته، امسال 2 میلیون تومان معادل 10 درصد اضافه می‌شود یعنی 22 میلیون خواهد گرفت، اما کسی که حداقل مستمری را می‌گرفته، رشد او حدود 60 درصد خواهد شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه برای دو ماه گذشته از سال چه می‌شود، گفت: مصوبه هیأت وزیران برای افزایش حقوق بازنشستگان این است که از اول فروردین امسال باید اجرا شود و احکام جدید برای حقوق بازنشستگان باید صادر شود. از خردادماه حقوق جدید با افزایش اعمال خواهد شد و برای دو ماه فروردین و اردیبهشت را در دو ماه آینده جبران خواهیم کرد.