Uncategorised

سازمان ملل متحد: در حاکمیت ده ماهه طالبان،۷٠٠غیرنظامی کشته شده اند

afghanestan naghze hooghooghدفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان (یوناما) گزارش تازه خویش را در مورد نقض حقوق بشر در مدت زمان حاکمیت ده ماهه طالبان نشر کرده که بر اساس آن ۷٠٠غیرنظامی در این مدت کشته شدند و ۱۴٠۶غیرنظامی دیگر زخم برداشته اند.

هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان روز چهارشنبه ۲٩سرطان/تیر گزارش تازه خویش را در مورد نقض حقوق بشر پس از سقوط دولت پیشین افغانستان نشر کرده است.

در این گزارش از کشتار های غیرنظامیان، بد رفتاری، شکنجه، بازداشت های خود سرانه، موارد نقض حقوق زنان و نقض آزادی بیان یاد شده است.

این گزارش نتیجه بررسی این نهاد از زمان به قدرت رسیدن طالبان است (۱۵ اوت ۲٠۲۱). در این مدت بیشتر کشتار غیرنظامیان از سوی شاخه خراسان گروه داعش و طالبان انجام شده است.

بخشی از این گزارش در مورد کشتار و بازداشت نظامیان حکومت پیشین از سوی طالبان یاد کرده است که ۱۶٠ مورد قتل ، ۱۷٨ مورد بازداشت های خودسرانه، ۵۶ مورد شکنجه و بد رفتاری و ۲۳ مورد بازداشت های بدون ارتباط نظامیان و مقام های حکومت پیشین از سوی افراد طالبان اعمال شده است.

یوناما تاکید دارد که ۱٨ مورد قتل غیرقانونی، ۵۴ مورد شکنجه و بدرفتاری و ۱۱۳ مورد بازداشت های خودسرانه اعضای جبهه مقاومت از سوی طالبان را نیز ثبت کرده است.

در این گزارش بیان شده که از سال گذشته تاکنون ۲۱۷ مورد مجازات ظالمانه و غیر انسانی توسط طالبان صورت گرفته است.

نقض آزادی بیان و مجازات فعالان مدنی

طالبان پس از به قدرت رسیدن دوباره در افغانستان با وضع محدودیت برای رسانه ها، تجمعات مدنی را نیز سرکوب کرده است. یوناما در این گزارش آورده است که ۱۷۳ مورد بازداشت و نقض حقوق روزنامه نگاران و کارمندان رسانه یی نیز در زمان حکومت ده ماهه طالبان به ثبت رسیده است. از این میان، ۱۶۳ مورد آنها از سوی طالبان انجام شده است که شامل بازداشت‌های خودسرانه، بدرفتاری وتهدید و ارعاب می‌شود.

همچنان در این گزارش ذکر شده است که طالبان تجمع های مسالمت آمیز علیه حکومت را محدود کرده و چند مورد عاملان این تجمعات را بازداشت کرده است.

طبق گزارش دفتر معاونت سازمان ملل برای افغانستان ۶۵ مورد نقض حقوق بشر فعالان مدنی به ثبت رسیده است که ۶۴ مورد آن از سوی طالبان اعمال شده است.

بر اساس گزارش یوناما در جریان ده ماه حاکمیت طالبان در افغانستان شش خبرنگار نیز کشته شده اند که عاملان آنها شاخه خراسان گروه داعش گفته شده است.

نقض حقوق زنان و فعالیت های امر به معروف و نی از منکر

دفتر معاونت سازمان ملل متحد برای افغانستان وجود وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان و اداره استخبارات طالبان را نگران کننده خوانده است.

بر اساس گزارش یوناما بسیاری از دستورالعمل های وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان باعث نقض حقوق بشر به ویژه نقض حقوق زنان است.

از سوی دیگر اداره استخابارات طالبان در اجرای دستورات نقض حقوق بشر نقش فعال دارد که بخشی از قتل ها و بازداشت های غیرقانونی توسط این اداره طالبان صورت گرفته است.

در این گزارش آمده است که یکی از بارز ترین نقض حقوق بشر از سوی طالبان، محدود کردن زنان در جامعه است و طالبان زنان را از حق آموزش، کار و فعالیت در جامعه محروم کرده اند.

نمایندگی سازمان ملل برای افغانستان در گزارش خویش افزوده است که تصمیم طالبان در مورد مسدود کردن مدرسه های دخترانه یک نسل از دختران افغان را از حق آموزش محروم میکند.

همچنان در این گزارش به عدم دسترسی زندانیان به حقوق اساسی شان و بحران اقتصادی افغانستان پس از قدرت گیری طالبان پرداخته و افزوده است که حد اقل ۵٩ درصد باشندگان افغانستان به کمک های بشردوستانه نیازمند هستند.

منبع: رادیو بین المللی فرانسه