Uncategorised

گفت وگوهای بی فایده هسته ای تا ابد

 barjam-8

روزنه‌های گفت‌وگوی ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای به سوی بسته شدن همه سویه پیش می‌رفت که پیشنهادی تازه از سوی اعضای اروپایی درگیر در پرونده روی میز آمد.این پرونده تازه می‌تواند گره‌ها را باز کند و راهی به سوی روشنایی صلح باشد؟ تجربه نشان داده است بیشتر گمانه‌زنی‌ها از هدر رفتن زمان و از دست رفتن آخرین فرصت‌ها می‌گویند و باور عمومی نیز این است که تهران و واشنگتن سرسخت‌تر از آن هستند که همه خواسته‌های هماورد خود را یکسره قبول کنند و راه فروبسته راباز کنند.

ساعت 24-روزنه‌های گفت‌وگوی ایران و آمریکا در پرونده هسته‌ای به سوی بسته شدن همه سویه پیش می‌رفت که پیشنهادی تازه از سوی اعضای اروپایی درگیر در پرونده روی میز آمد.این پرونده تازه می‌تواند گره‌ها را باز کند و راهی به سوی روشنایی صلح باشد؟ تجربه نشان داده است بیشتر گمانه‌زنی‌ها از هدر رفتن زمان و از دست رفتن آخرین فرصت‌ها می‌گویند و باور عمومی نیز این است که تهران و واشنگتن سرسخت‌تر از آن هستند که همه خواسته‌های هماورد خود را یکسره قبول کنند و راه فروبسته راباز کنند.

رفتارها و گفتارهای دو هماورد در همین چند ساعت گذشته نیز نشان می‌دهد آنها برای خالی کردن دل حریف تازه‌ترین برگ‌های خود را نیز رو کردند.بالاترین مقام اجرایی ایران در مساله هسته‌ای گفته است ایران آمادگی فنی و اجرایی برای به دست آوردن و ساخت بمب اتمی را دارد.این برگ تازه البته پیش از این نیز از سوی کمال خرازی وزیر خارجه اسبق ایران رو شده بود اما حالا یک مقام و مدیر ارشد و معاون رییس‌جمهور این را روی میز گذاشته است.از سوی دیگر مقام‌های آمریکایی در ساعت‌های تازه‌سپری‌شده از تشدید تحریم‌ها، صادرات نفت ایران و پایان آسان‌گیری برای صادرات نفت سخن گفته‌اند و با دادن آدرس دقیق از اینکه چه کسانی و چگونه نفت ایران به صورت دلهره‌آوری صادر می‌شود داده‌اند.

به نظر می‌رسد تهدید آمریکا که از جنس اقتصاد است و فشار بر نقطه ضعف اصلی و نقطه کانونی بحران‌ساز ایران است متمرکز شده و ایران نیز از حربه‌ای استفاده می‌کند که آمریکایی‌ها و نیز شرکای منطقه‌ای او در خاورمیانه را پریشان می‌کند.حالا باید دید که برتری با کدام سلاح است و کدام نیرو است که دیگری را وادار به سازگاری می‌کند. به نظر می‌رسد مقام‌های ایرانی نیک می‌دانند ادامه و تشدید تحریم نفت ایران و بستن روزنه‌های آسان‌گیری به دلیل جنگ اوکراین با توجه به رفتار روسیه نیروی ویرانگری است که اقتصاد و کسب‌وکار ایران را به گرداب می‌رساند. واقعیت این است که البته ایران نیز برای برابری با این سلاح مرگبار آمریکا به نیروی نظامی و نیز به بردباری شهروندان اتکا دارد. این نیز غیرقابل انکار است که درآمدهای دولت گونه‌ای نیست که بتواند بیش از این در میدان تامین بودجه جاری دوام بیاورد و نیز بردباری شهروندان نیز تا ابد نخواهد بود.روزهای آینده نشان خواهد داد سرسختی‌های ایران و آمریکا در برابر تنگناهایی که هر دو نظام سیاسی دارند تا چه میزان سفت و استوار است.

ساعت 24-