Uncategorised

کاهش ٣٢ درصدی درآمد سرانه ایرانیان در دهه گذشته

eghtesade iran

معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: در طی یک دهه گذشته بین سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا، هادی سبحانیان در نشست خبری امروز با اشاره به وضعیت اقتصادی کشور در شروع کار دولت سیزدهم اظهارداشت: در طی یک دهه گذشته بین سال‌های ١٣٩١ تا ١۴٠٠ نرخ رشد اقتصادی حدود یک درصد بود که اگر سال ١۴٠٠ را مورد محاسبه قرار ندهیم، نرخ رشد اقتصادی به نیم درصد می‌رسد.

وی با بیان اینکه درآمد سرانه کشور هم در یک دهه شیب نزولی داشت، گفت: در مدت زمان مذکور؛ درآمد سرانه کشور تا ٣٢ درصد کاهش داشت که نشان می‌دهد طی یک دهه گذشته فشار اقتصادی بر مردم افزایش یافته است.

معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: در این مدت تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات و ساختمان هم نزولی بوده و به ٨ درصد برنامه ریزی شده نرسید و برنامه‌ها محقق نشد.

سبحانیان تاکید کرد: در این بازه زمانی نرخ تشکیل سرمایه ثابت خالص هم شیب نزولی داشت و در برخی از سال‌ها از جمله سال‌های ٩٨، ٩٩ و ١۴٠٠ میزان استهلاک در کشور به حدی پایین بوده که سرمایه موجود هم حفظ نشده است. این در حالی است که متغیرهای پولی در این مدت افزایش قابل توجهی را داشتند.

معاون وزیر اقتصاد افزود: در ١٠ سال گذشته هم پایه پولی و هم نرخ رشد نقدینگی به شدت افزایش بوده بطوری که نقدینگی از ۶٣٩ هزار میلیارد تومان در سال ٩٢ به ۵ هزار هزار میلیارد تومان رسید .