Uncategorised

شعارهای مردم در جنبش اعتراضی در روزهای گذشته

eterazat4انقلاب اسلامی : شعارهای جمع آوری شده از فیلمهای پخش شده در سطح رسانه های اینترنتی تهیه گردیده  است . امکان دارد شعارهای دیگری نیز گفته شده است که بایستی به این مجموعه اضافه کرد .
بسیجی بی غیرت ، داعش ما شمایید
اگه با هم یکی نشیم ، یکی یکی تموم می شیم َ
خامنه ای قاتله ولایتش باطله

خامنه ای ضحاک ، می کشیمت زیر خاک
زن ، زندگی ، ازادی
مرگ بر خامنه ای
مجتبی بمیری رهبری را نبینی
فقر و فساد و بی داد  ، مرگ بر این استبداد
دانشجو می میرد ، ذلت نمی پذیرد
توپ تانک فشفشه  ، اخوند باید گم بشه
اهای اهای نشسته ها  ، مهسای بعدی از شماست
مرگ بر ستمگر  ، چه شاه باشه چه رهبر
مرگ بر دیکتاتور
ننگ ما ننگ ما رهبر الدنگ ما
تجاوز ، جنایت ، مرگ بر این ولایت
مرگ بر خامنه ای ، صدای مردم را می شنوی فرمانده ؟!
تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت
اين همه سال جنايت ، مرگ بر اين ولايت
دانشگاه شریف : یونسی ، مرادی ازاد باید گردند
فقر و فساد و بیداد ، ننگ بر این استبداد
از کردستان تا تبریز، صبر ما شد لبریز
قدرت ما جمع ماست ، رهایی حق ماست
من زنده ترین خونم ، از مرگ مترسانم
امسال سال خونه ، سید علی سرنگونه
حکومت اسلامی نمی خواییم ، نمی خواییم
ننگ ما ننگ ما ، رهبر الدنگ ما
تجاوز، جنایت، مرگ بر این ولایت
این همه سال جنایت/ مرگ بر این ولایت
بی‌شرفا نشستن / مردم به هم پیوستن
خونی که در رگ ماست / هدیه به خواهر ماست
ارشاد جنایت می‌کنه / بسیج حمایت می‌کنه
        بگوآزادی ،آزادی ،آزادی
استقلال آزادی ، تنها ره رهایی
استقلال ،آزادی ، رهایی ، زندگی
زنده باد آزادی ، مرگ بر استبداد
این آخرین پیامه ، هدف کل نظامه
تجاوز، جنایت ، مرگ بر این ولایت
بیا بیرون هموطن ، حقتو فریاد بزن
این همه سال جنایت ، مرگ بر این ولایت
ارشاد جنایت می‌کنه ، بسیج حمایت می‌کنه
خونی که در رگ ماست ، هدیه به خواهر ماست


در این رابطه