Uncategorised

اعتصاب گروهی از کارگران "پروژه‌ ای نفت و پتروشیمی"/ گسترش دامنۀ اعتصاب کارگران در شهرهای مختلف ایران

Kargaran-gerani kalaha رادیو فردا: همزمان با انتشار خبر از صنعتگران نفت و گاز مبنی بر پیوستن به اعتصابات سراسری، کارگران نفت شاغل در مراکز نفتی نیز اعلام کردند که از روز شنبه، هفتم آبان، اعتصاب خواهند کرد.
 
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی روز پنجشنبه، پنجم آبان، اعلام کرد که گروهی از «نیرو های پروژه‌ ای نفت و پتروشیمی» تحت عنوان «صنعتگران نفت و گاز» در «همبستگی با مبارزات مردمی و علیه سرکوبگری‌ های حکومت» از روز شنبه، هفتم آبان با «ترک کردن دسته‌ جمعی کارگاه‌ ها» به اعتصابات سراسری خواهند پیوست.
 
این شورا در همین حال اعلام کرد که «کارگران نفت شاغل در مراکز نفتی» نیز از همین روز اعتصاب خود را آغاز خواهند کرد.
 
بر اساس اطلاعیه این شورا مهمترین خواست این کارگران «آزادی فوری دستگیر‌شدگان اخیر و همکاران بازداشتی و تمامی زندانیان سیاسی» است.
 
بنا بر اعلام شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی، تاکنون بیش از ۲۵۰ نفر از کارگران حوزه نفت بازداشت شده‌ اند.
 
پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران در پی کشته شدن مهسا امینی، در هفته‌ های گذشته کارگران در بخش‌ های مختلف صنعتی و اقتصادی دست به اعتصاب زده‌ اند. به دنبال این اعتصاب‌ ها موج گسترده‌ ای از بازداشت‌ ها و فشار بر کارگران آغاز شده است.
 
بر اساس گزارش‌ ها، دامنۀ اعتصاب کارگران در شهرهای مختلف ایران در حال گسترش است.

در این رابطه