Uncategorised

بحران آب در ایران؛ آبِ شربِ ۵۰۰ شهرِ کشور با مشکل، تامین می‌شوند

ab-3زنگ‌های خطر بحران آب در کشور، بلندتر از گذشته به صدا در آمده‌اند استان‌هایی مثل خوزستان، همدان، کهکیلویه و بویراحمد و اصفهان، چند ماهیست با بحران کم آبی شدید دسته و پنجه نرم می‌کنند یک و نیم میلیون نفر در سیستان و بلوچستان با کم آبی مواجه‌اند وَ تامین آب در بسیاری از مناطق با تانکر صورت می‌گیرد. حالا بحران گریبان تهران را هم گرفته است.

علی سیدزاده، مدیر کل دفتر مدیریت مصرف کشور نیز خبر داده که حجم ذخیره سد‌های تهران، ۱۰۰ میلیون متر معکب، کمتر شده است. در برخی از مخازن شهر تهران؛ ارتفاع آب که باید در حد ۴ متر باشد، به ۷۰ سانتی‌متر رسیده است. فراتر از تهران، در مقایسه با ۵ سال گذشته، ورودی سد‌های کشور، کاهش ۳۰ درصدی را نشان می‌دهد. آمار‌ها می‌گویند آبِ شربِ ۵۰۰ شهرِ کشور با مشکل، تامین می‌شوند وَ ۱۰۱ شهر در "وضعیتِ قرمزِ تامینِ آب" هستند!

همچنین، ۳۰۰ شهر در معرض تنش آبی هستند و در بیشتر از ۸ هزار روستا با تانکر، آبرسانی صورت می‌گیرد متخصصان آبخیزداری و هیدروژئولوژی، از ورشکستگی آبی خبرداده‌اند اینکه ذخایر آب ایران تا ۳۶ سال آینده تمام می‌شوند؛ فقط ۳۶ سال! تمامی این آمار‌ها و شاخص‌ها می‌گویند با یکی از بحرانی‌ترین وضعیت‌های بی‌آبی مواجهیم.

منبع: فرارو