Uncategorised

تجمع اعتراضی در دانشگاه کردستان؛ دانشجویانِ دانشگاه‌ صنعتی‌ شریف، علامه‌طباطبایی و خواجه نصیر دست به تحصن زدند

Tazahorate Daneshjooyan Sharif

«در حالیکه اعتراضات ایران وارد یازدهمین هفتۀ خود شده است، دانشجویان دانشگاه های کردستان، صنعتی شریف، علامه طباطبایی و خواجه نصیرالدین طوسی، روز یکشنبه ۶ آذر، در حمایت از اعتراضات مردمی، دست به تجمع و تحصن اعتراضی زدند و خواستار آزادی دانشجویان بازداشت شده و ممنوع الورود، شدند.»
 
در حالیکه بیش از ۷۰ روز از آغاز اعتراضات مردمی در ایران می گذرد، تجمع‌های دانشجویی در اعتراض به کشته شدن مردم مناطق کُردنشین ایران و نیز بازداشت و ممنوع‌الورودی دانشجویان، همچنان ادامه دارد.
 
به گزارش هرانا ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شماری از دانشجویان دانشگاه کردستان، روز یکشنبه ۶ آذر، به همراه اساتید این دانشگاه، با سردادن شعارهایی همچون «دانشجو می میرد، ذلت نمی پذیرد» و «دانشجوی زندانی آزاد باید گردد»، دست به تجمع اعتراضی زدند.
 
اعتراضات سراسری؛ امروز یکشنبه ۶ آذر ۱۴۰۱، شماری از دانشجویان #دانشگاه_کردستان به همراه اساتید این دانشگاه، با سر دادن شعارهایی دست به تجمع اعتراضی زدند. 
همچنین به دنبال انتشار فراخوان مشترک هفت دانشگاه در شهر تهران برای برپایی تجمع دانشجویی در حمایت از مردم کردستان، دانشجویان دانشگاه‌های صنعتی شریف، علامه طباطبایی، خواجه نصیرالدین طوسی، امیرکبیر، تهران، شهید بهشتی و علم و صنعت، دست به تحصن و اعتصاب زدند.
 
خبرگزاری هرانا، تصاویری را از تحصن اعتراضی شماری از دانشجویان دانشگاه های صنعتی شریف و خواجه نصیرالدین طوسی در روز یکشنبه ۶ آذر منتشر کرده است.
 
بر اساس این گزارش، گروهی از دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر، با پوشاندن چهره های خود، نام دانشجویان زندانی را بر روی کاغذهایی نوشته و در دست گرفته اند تا اعتراض خود را نسبت به بازداشت و ممنوع الورود شدن آنها به دانشگاه نشان دهند.
 
همزمان، دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی نیز در اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان و در حمایت از اعتراضات مردمی، تجمع کردند.
 
این دانشجویان در تجمع اعتراضی خود، با سر دادن شعارهایی چون «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» و «زن زندگی آزادی» و «دانشجو بیدار است از استبداد بیزار است»،خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
 
روز گذشته، گروهی از دانشجویان دانشگاه علم و صنعت و نیز دانشگاه خوارزمی واحد کرج، در حمایت از مردم کردستان و همچنین در اعتراض به ادامه بازداشت دانشجویان، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
 
دانشجویان این دانشگاه ها در تجمع خود، شعارهایی چون «کُردستان تنها نیه ایران پشتیوانیه» و «جوانرود، کردستان، چشم و چراغ ایران»، سر دادند.
 
همچنین بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکه های اجتماعی، روز گذشته جمعیت زیادی از دانشجویان دانشگاه صنعتی اصفهان در اعتراض به مسمومیت غذایی ده‌ها نفر از دانشجویان این دانشگاه، دست به تجمع زدند.
 
 
 
نقل از سایت رادیو صدای فرانسه

در این رابطه