Uncategorised

اعتصاب سراسری سه روزه؛ دانشجویان همگام با اصناف در اعتصاب

etessab bazarدر پی انتشار فراخوان‌های متعدد برای برگزاری اعتصاب در روزهای ۱۴، ۱۵، و ۱۶ آذر ماه، دانشجویان ایران همگام با دیگر اقشار و گروه‌ها به ویژه بازاریان و کسبه در شهرهای مختلف، دست به اعتصاب در محوطه دانشگاه‌ها و تحریم کلاس‌های درس زدند.

دانشجویان دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران ضمن اعلام اعتصاب در ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر، این اعتصاب را « اعتراضی قاطعانه» به آن اساتیدی که نه تنها از مردم، دانشجویان‌ و حتی همکارانشان حمایت نکردند، «که گاه با تهدید و ارعاب دانشجویان، در کنار سرکو‌بگر ایستادند» اعلام کردند.

در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان دانشجویان با انتشار بیانیه‌ای ضمن درخواست برای اعتصابات سراسری گفتند: «در اعتراض به جو اختناق حاکم بر دانشگاه، اعلام می‌کنیم که پایان این هفته یعنی در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر در کلاس درس (چه عملی چه نظری) شرکت نخواهیم کرد.»

دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی نیز با انتشار بیانیه‌ای ضمن اعلام پیوستن به اعتصابات سراسری در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر نوشته‌اند: «برای احترام به دانشجویان ستم‌دیده و رساندن فریاد آزادی‌خواهی، برای اتمام این سرکوب بی‌حد و مرز، و برای ایجاد اتحاد و همبستگی در این روز، تا آخرین نفس ایستاده‌ایم.»

شورای هماهنگی دانشجویان کشور با انتشار تصاویری از تحصن در دانشکده برق دانشگاه علم و صنعت نوشت که شماری از دانشجویان در اعتراض به سرکوب و بازداشت هم‌کلاسی‌های خود دست به تحصن زده‌اند.

دانشجویان دانشکده فنی مهندسی دانشگاه قم در اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان حوض حیاط دانشگاه را در اقدامی نمادین به رنگ خون درآوردند.

دانشجویان دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز نیز تصاویری منتشر کرده‌اند که نشان می‌دهد کسی در دانشگاه و کلاس درس حاضر نشده است.

دانشجویان دانشکده ادبیات دانشگاه علامه در اعتراض و مخالفت با تفکیک جنسیتی و همگام با اعتصابات سراسری در ایران، غذای خود را در حیاط دانشکده صرف کردند.


در این رابطه