Uncategorised

بازداشت عضو عالیرتبه پارلمان اروپا در تحقیقات درباره رشوه یک دولت خلیج فارس

Kily-Eva

«اوا کیلی که در ارتباط با این اتهام برکنار شده، یکی از ۱۴ نایب رییس پارلمان اروپا بوده و حالا فراکسیون چپ میانه سوسیالیست ها و دموکرات ها در این پارلمان و همین طور حزب خود او در یونان، حزب سوسیالیست ملی، اخراجش کرده اند.»
 
اوا کیلی، نایب رییس پارلمان اروپا، در جریان تحقیقات درباره اتهام رشوه دادن یک دولت خلیج فارس بازداشت شده است.
 
دادستانی بلژیک می گوید احتمالا این دولت خلیج فارس در پی این بوده که با پول و هدیه، بر تصمیم های پارلمان اروپا تاثیر بگذارد.
آنها نامی از این کشور نبرده اند اما رسانه های محلی گفته اند قطر است، ولی یک سخنگوی دولت قطر گفته که از چنین تحقیقاتی بی خبر است و هرگونه تخلف دولت قطر را رد کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، چهار نفر دیگر هم در این باره بازداشت شده اند.
 
اوا کیلی که در ارتباط با این اتهام برکنار شده، یکی از ۱۴ نایب رییس پارلمان اروپا بوده و حالا فراکسیون چپ میانه سوسیالیست ها و دموکرات ها در این پارلمان و همین طور حزب خود او در یونان، حزب سوسیالیست ملی که به اختصار به پاسوک معروف است، اخراجش کرده اند.
 
در جریان ۱۶ مورد تفتیش که پلیس بلژیک روز جمعه انجام داد، ۶۰۰ هزار یورو (معادل بیش از ۶۳۰ هزار دلار) توقیف کرد. چند رایانه و گوشی تلفن همراه را هم برای بررسی محتوایشان با خود برده اند.
یک مقام قضایی بلژیک گفته آنها مظنون هستند که ماه هاست این دولت خلیج فارس تلاش داشته با پرداخت مبالغ هنگفت نقدی یا دادن هدیه های سنگین، بر تصمیم های اقتصادی و سیاسی پارلمان اروپا تاثیر بگذارد.
تحقیقات بخشی از تحقیقات بزرگ تر درباره شبکه فساد مالی و پول شویی است.
 
 
منبع خبر: بی‌بی‌سی فارسی