Uncategorised

گروسی هشدار داد که ایران توان تولید چند سلاح اتمی را به دست آورده است

Grossi-Rafael
رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ملاقات با نمایندگان پارلمان اروپا هشدار داد که جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون توانایی ساخت چند بمب اتمی را دارد. او که این سخن را پیش از سفرش به تهران ایراد کرده، از کشورهای غربی خواست که برای جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط حکومت تهران بر تلاش‌های خود بیفزایند.

رافائل گروسی در ملاقات با نمایندگان پارلمان اروپا همچنین گفته است که حکومت تهران برای دستیابی به چنین توانی بسیار بیش از حد تعیین شده در برجام اورانیوم غنی کرده است و مسیر دنبال شده از سوی تهران به هیچ وجه رضایت‌بخش نیست. وی سپس تصریح کرده که مقامات ایران مواد اتمی کافی برای تولید چند سلاح اتمی را دارند، اما تاکنون چنین سلاحی را نساخته‌اند.

حکومت اسلامی ایران در حال حاضر دارای هفتاد کیلوگرم اوروانیوم غنی شده با غلظت شصت درصد و هزار کیلوگرم اورانیوم غنی شده با غلظت بیست درصد است. مدیرکل آژانس اتمی تأکید کرده است که تولید یک سلاح اتمی نیازمند طرحریزی و آزمایش است و چنین چیزی از سوی حکومت ایران نه ناممکن است و نه آن را باید دست کم گرفت.
گروسی گفته است که در ماه فوریه به ایران سفر خواهد کرد و هدف او از این سفر گفتگوهای ضروری با رهبران ایران برای بازگرداندن این کشور به مسیر همکاری در زمینۀ فعالیت‌های اتمی آن است.

به گفتۀ یک مقام آمریکایی تلاش‌ها برای احیای برجام با بن‌بست روبرو شده و علت آن تأکید تهران بر پایان یافتن تحقیقات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از حکومت ایران پرسیده است : چرا آثار اورانیوم در سه نقطه‌ای ملاحظه شده که در آنها هیچ فعالیت اعلام شدۀ اتمی وجود نداشته است؟ در واکنش حکومت ایران بیست و هفت دوربین کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را در تأسیسات هسته‌ای خود حذف کرده است.
.
منبع: رادیو فرانسه

 


در این رابطه