Uncategorised

تجاوز جنسی به بازداشت شدگان زن در بازداشتگاه اطلاعات سپاه پاسداران زاهدان/ شهادت به تجاوز یک زن بلوچ

tajawoz خبرگزاری حال وش به گزارشاتی دست پیدا کرده است که ثابت می کنند بازجویان اطلاعات سپاه در بازداشتگاه زاهدان به بازداشتیان تجاوز جنسی کرده اند. 
 
قابل توضیح است حال وش پیشتر، چند گزارش درباره تعرض و تهدید به تجاوز جنسی در بازداشتگاه های اطلاعات سپاه منتشر کرده و خبر داده بود که این نهاد امنیتی از تجاوز به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده می کند. با وجود اینکه در آن زمان خبرهای مختلفی مبنی بر تجاوز جنسی علیه بازداشتیان توسط گزارشگران حال وش دریافت می شد، اما به دلیل اینکه حال وش مستقلاً نمی توانست این گزارشات تجاوز جنسی را به تأیید قربانیان یا بستگان درجه اول آنها برساند، از انتشار خبر تجاوز صرف نظر کرده بود و صرفاً گزارشات تأیید شده “تهدید و تعرض جنسی” را منتشر کرده بود. اما اخیراً حال وش به گزارشات دسته اولی دست پیدا کرده است که قربانیان زن تأیید می کنند، در جریان بازجویی در بازداشتگاه اطلاعات سپاه زاهدان، از سوی بازجویان این نهاد امنیتی مورد “تجاوز جنسی” قرار گرفته اند. 
 
توضیح! حال وش به منظور کمک به حفظ هویت قربانیانی که در تهیه این گزارش همکاری کرده اند از ذکر نام و ارائۀ اطلاعاتی که منجر به افشای هویت آنها شود، خودداری می کند. 
 
بر اساس اظهارات قربانیان تجاوز، مأمورین اطلاعات سپاه و ‌بازجویان این نهاد امنیتی در طول دوران بازجویی به تعدادی از دختران جوان، تجاوز جنسی کرده اند. بر اساس پرسش هایی که بازجویان از این دختران جوان کرده اند، مشخص است که بازجویان اطلاعات سپاه قصد داشته اند از زبان این بازداشتیان زن “بر علیه کارکنان مجموعه مکی زاهدان سناریوسازی” بکنند. 
 
یکی از قربانیان که در یک تجمع اعتراضی علیه حکومت به همراه تعداد زیادی از دختران دیگر بازداشت شده است در تشریح رفتار مأموران در حین بازداشت و پس از آن به گزارشگر حال وش گفته است: “ما را اول انداختند داخل ون سیاه رنگ و با چشم بند چشم ها را بستند و دست ها را با یک سیم بستند و پس از آن ما را بردند جایی که نمی‌ دانم کجا بود. پس از آن موبایل و کیف و همه وسایل را حتی لوازم آرایشی داخل کیف را تحویل گرفتند”.
 
به گفتۀ این قربانی، مأموران در حین انتقال و داخل بازداشتگاه بدون اینکه حرفی بپرسند به آنها “سیلی و لگد می زدند”. 
 
بر اساس اظهارات این قربانی، “تعرض و توهین جنسی” علیه بازداشت شدگان زن و دختر یک امر عادی بوده که توسط تمام پرسنل بازداشتگاه اطلاعات سپاه صورت می گرفته است. این قربانی در تشریح این رفتار بازجویان گفته است: “جای حساس بدن را با لگد فشار زیادی می دادند و ما را سگ های ماده …! می‌ گفتند؛ الفاظ رکیک استفاده می کردند که چند بار با …! رابطه جنسی داشتید”
 
توضیح! به دلیل اینکه نام برده شده توسط بازجویان یکی از شخصیت های مورد احترام است، اسم ایشان سانسور شده است.
 
این قربانی که به همراه تعداد دیگری از دختران و زنان معترض بازداشت شده بود، در روز ابتدایی بازداشت به صورت گروهی در یک سلول نگهداری می شده اند و پس از آن مأموران آنها را از یکدیگر جدا کرده اند. این قربانی در تشریح منتقل کردن این دختران به انفرادی های جداگانه و آغاز شدن بازجویی ها به گزارشگر حال وش گفته است: “ما را از همدیگر جدا می کردند. هرچه ما و‌ دوستانم به هم چسبیده بودیم که ما را جدا نکنید، گفتند نه دیگر، شب پاره کردن شماست! گفتم، شما مسلمان هستید، ما هم انسان، بخاطر خدا، به خاطر بی گناهی! ما دختریم شما را جان عزیزانتان، کاری نداشته باشید. گفتند، خفه شو ماده سگ شب خواب …! قسم خوردم من ایشان را ندیدم، نمی شناسم”.
 
به گفتۀ این قربانی پس از اینکه بازجویان، اطلاعات شخصی آنها را پرسیده و دربارۀ مسائل ریز و درشت زندگی آنها سؤال پرسیده اند و‌ محتویات گوشی را چک کرده اند، از او پرسیده اند، ”الان بگو لیدر شما کی بود؟ از مسجد مکی با چه کسی و کسانی رابطه داری؟” این بازداشت شده به این سؤالات پاسخ داده است که “من کاری نکردم”. باز پرس در جواب به این پاسخ قربانی گفته است: “نشد دیگر، راه نمی آیی! خوشت می آید به روش مخصوص با تو حرف بزنم!”
 
بازجویان اطلاعات سپاه اصرار داشته اند که قربانیان بگویند با چهره های شاخص، رابطۀ جنسی داشته اند و بپذیرند که این افراد با گروه مسلح بلوچستان و مجاهدین خلق در ارتباط بوده اند و زمانی که آنها این اتهامات بازجویان را انکار کرده اند، یکی از بازجویان به یکی از قربانیان گفته است: “من کاری می کنم که تو مثل بلبل بگویی چند بار سرویس دادی. اینجا، لالِ مادر زاد، به حرف می آید، دختر هرزه!”
 
به گفتۀ این قربانی، پس از تهدید، “بازجو دو نفر را که انگار دم در منتظر بودند را صدا زد، آمدند. بعد گفتند، وقتش است! لباس هام را پاره کردند. هرچه فریاد زدم، التماس کردم، خواهش کردم، من را بکشید، اما این کار را با من نکنید، ولی فایده ای نداشت”. 
 
فکر به خودکشی در قربانیان و اقدام ناموفق یکی از قربانیان برای خودکشی:
 
این قربانی دربارۀ اثرات روانی پس از تجاوز به گزارشگر حال وش گفته است: “تا مرز خودکشی رفتم، الان که برایت می گویم، تمام بدنم آتش می گیرد. شبی نبوده است که کابوس نبینم. طوری افسردگی داشتم که خواستم خودم را راحت کنم. اتفاقاً قرص برنج هم گرفتم. بعد گفتم، چرا خودم را نابود کنم. باید بایستم، این ها را مجبور کنم پاسخگوی جنایات خود باشند”.
 
قابل ذکر است بسیاری از بازداشتیان معترض اعتراضات اخیر که از بازداشتگاه های اطلاعات سپاه در سیستان و بلوچستان آزاد شده اند، دچار افسردگی شدید شده اند و ارتباط خود را با اطرافیانشان قطع کرده اند و حتی بسیاری از دختران و پسران دانشجو که در طول اعتراضات سرتاسری در سیستان و بلوچستان بازداشت شده اند، پس از آزادی، ادامه تحصیل در دانشگاه را رها کرده اند. بسیاری بیم آن دارند که این رفتار بازداشتیان آزاد شده، ممکن است نتیجۀ روانی برخورد مأموران و بازجویان اطلاعات سپاه با آنها در طول دوران بازداشت باشد. 
 
آنچه که مسلم است و شواهد و قرائن نشان می دهد، سازمان اطلاعات سپاه از تعرض و‌ تهدید جنسی و در مواردی تجاوز جنسی به عنوان ابزاری برای اعتراف گیری، سناریو سازی و کشتن روانی معترضین و همچنین گسترش دادن جو ارعاب و خفقان در بین مخالفین خود بهره می گیرد.