Uncategorised

بیابان زایی بیش از ۳ برابر بیابان زدایی/ ایجاد سالانه یک میلیون هکتار بیابان در ایران

Khoshksali رئیس‌ سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: در ایران هر سال یک میلیون هکتار بیابان ایجاد می‌ شود.
 
به گزارش ایسنا، عباسعلی نوبخت در نشست خبری که به مناسبت هفته منابع طبیعی برگزار شد، با بیان اینکه در ایران یک میلیون هکتار بیابان در سال ایجاد می‌ شود، گفت: محدودیت اعتباری و منابع سالانه باعث شده هر سال بتوان ۳۰۰ هزار هکتار آن را مدیریت کرد.
 
وی ادامه داد: میزان تولید بیابان در کشور کمی بیش از ۳ برابر فعالیت‌ های ما برای مقابله با بیابان زایی است و در این راستا برنامۀ ۳ میلیون هکتاری بیابان را تهیه کردیم.
 
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه قرار است تا افق ۲۰۵۰ نقشه راهی برای ادامه کار در سازمان منابع طبیعی داشته باشیم، گفت: در این راه از ظرفیت دانشگاه‌ ها، مؤسسه تحقیقات، پژوهشکدۀ آب و خاک، و همۀ صاحب نظران که دلسوز طبیعت هستند، استفاده خواهیم کرد. همچنین نظام نامه مردمی سازی منابع طبیعی نیز آماده شده و در سازمان در حال بررسی است که بر مبنای آن بتوانیم به افق ۲۰۵۰ برسیم.
 
وی تصریح کرد: در کشور ما از ۱۶۵ میلیون هکتار عرصه‌ ای که وجود دارد، ۱۲۵ میلیون هکتار در معرض فرسایش آبی و ۳۳ میلیون هکتار فرسایش بادی است. همچنین مطالعات ۳۹ میلیون هکتار از این ۱۲۵ میلیون هکتار از گذشته شروع شده و از این  ۳۹ میلیون هکتار بر روی حدوداً ۲۰ میلیون هکتار فعالیت آبخیزداری انجام شده است. ۱۹ میلیون هکتار باقی مانده نیز در دستور کار است که به مدت ۳ سال در عرصه‌ های منابع طبیعی اجرا خواهد شد.
 
به گفته وی ۹۰ میلیون هکتار عرصه داریم که هیچ اقدام آبخیزداری بر روی آن انجام نشده و در حال حاضر معاونت آبخیزداری سازمان منابع طبیعی، برنامۀ ۹۰ میلیون هکتاری را آماده کرده است.
 
نوبخت در ادامه گفت: مجلس ۳۰۰ میلیون یورو پیرامون فعالیت‌ های آبخیزداری از محل صندوق توسعه برای سال آینده تصویب کرد که باید مراحل بعدی را بگذراند تا بتوانیم به اهداف بلند سازمان برسیم.
 
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: بیش از ۸۰ میلیون مرتع داریم و معتقدیم که مراتع جزو مظلوم‌ ترین پوشش‌ های گیاهی هست، زیرا اگر در عرصه‌ های جنگل، درختی قطع شود، همۀ افراد متوجه می‌ شوند و اطلاع رسانی می‌ کنند، ولی چون مراتع، پوشش علفی دارن، تبدیل شدن مراتع درجۀ یک، به مراتع درجۀ دو و سه و بیابانی، برای همه قابل توجه نیست. در این راستا توانستیم طرح ۵۰ میلیون هکتاری را کلید بزنیم که امیدواریم بزودی اجرایی شود.
 
جزئیات طرح کاشت یک میلیارد نهال:
 
نوبخت در ادامه به طرح کاشت یک میلیارد درخت اشاره کرد و گفت: طرح کاشت یک میلیارد درخت فقط به این شکل نیست که در نقاط خاص باشد. این طرح یک سند پشتیبان دارد و بر اساس آن پیش می رود.
 
وی در ادامه با اشاره به اینکه کاشت درخت در کشورهای اطراف هم انجام می شود، گفت: پاکستان تا سال ۲۰۲۲ باید ۱۰ میلیارد نهال بکارد. ترکیه تاکنون ۴.۵ میلیارد نهاد کاشته است. عربستان ۵۰ میلیارد نهال و افغانستان نیز یک میلیارد در دستور کار دارد. کشور ما نیز کاشت یک میلیارد درخت را برنامه‌ ریزی کرده است.
 
معاون وزیر جهادکشاورزی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از عرصه‌ های جنگلی از نظر کیفیت، سیر نزولی را طی می‌ کنند، گفت: جنگل های شمال از سال ۱۳۷۰، ۶۹ بیماری و آفت را دارند. یک میلیون و ۴۹۰ هزار هکتار جنگل‌ های زاگرس نیز  تحت تأثیر زوال و خشکیدگی بلوط هستند.
 
به گفتۀ وی، این نهال‌ هایی که تولید می‌ شوند، در راستای احیا، غنی‌ سازی و توسعۀ اراضی جنگلی است. قصد نداریم مراتع را به جنگل و جنگل‌ ها را به مراتع تبدیل کنیم. علاوه بر این نهال‌ هایی که تولید می‌ شوند، بخشی از نیاز کشور به چوب را تأمین می‌ کنند.
 
رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری افزود: بخش قابل توجهی از درخت‌ هایی که قرار است کاشته شوند، باید به سمت زراعت چوب بروند تا بتوانیم تأمین مواد اولیۀ کارخانجات چوب را داشته باشیم و از طرفی قاچاق چوب را نیز کاهش دهیم.
 
وی عنوان کرد: میزان چوبی که برای زراعت چوب در نظر گرفته شده است، ۳۰۰ میلیون اصله نهال است.
 
خبرنگار :سپیده رشید‌ پورایی، 
دبیر: فرزانه حسینی‌ پور