Uncategorised

سردرگم سازی بزرگ در شاخص سرمایه گذاری

sarmayeh
معلوم نیست دولت سیزدهم با کدام راهبرد از مصوبه های پیشین درباره اینکه مرکزامارایران مرجع تولید و توزیع امارهای شاخص کلان است وبانک مرکزی باید از انتشار امار کلان خودداری کند عدول کرده است . به این ترتیب بازهم سردرگمی ها برای یافتن امار دقیق شاخصی مثل سرمایه گذاری ورشد تولید ناخالص داخلی اغاز شده است.

یکی از داده‌های ارایه شده از سوی بانک مرکزی عددرشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص است. در گزارش ارائه‌شده، رشد تشکیل سرمایه ثابت در ۹‌ماهه سال جاری برابر با ۷/۷ درصد بوده است. این عدد در مدت مشابه سال گذشته ۲/۵- درصد بوده است. به این ترتیب می‌توان گفت که از دوره رشد منفی سرمایه‌گذاری عبور کرده‌ایم. با این حال رشد این شاخص طبق داده‌های مرکز آمار چندان قابل توجه نبوده به طوری که عدد رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ۹‌ماهه امسال را ۲/۱ درصد اعلام کرده است. به این ترتیب اعداد رشد سرمایه‌گذاری بانک مرکزی و مرکز آمار اختلاف ۵/۶ درصدی دارد. نکته جالب توجه اینکه عدد رشد تشکیل سرمایه در فصل پاییز بسیار بالا و معادل ۶/۱۶ درصد اعلام شده، این در حالی است که مرکز آمار این عدد را ۵/۱ درصد اعلام کرده بود. اختلاف فاحش این اعداد می‌تواند باعث سردرگمی در خصوص وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور شود.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی به ترتیب ۷/۷ و ۷/۰- درصد بوده است. داده‌ها نشان می‌دهند که در فصل پاییز هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی و هزینه‌های مصرف نهایی بخش دولتی اعداد ۳/۱۱ و ۱۶ درصدی را ثبت کرده‌اند. این اعداد در مقایسه با فصل تابستان رشد قابل‌توجهی نشان می‌دهند، چراکه رشد مصرف خصوصی در فصل دوم سال ۷/۵ درصد و رشد مصرف دولتی نیز ۳/۹- درصد بوده است.

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص متشکل از سه بخش ساختمان، ماشین‌آلات و سایر است. نرخ رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سه بخش یاد شده در ۹‌ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب ۴/۰، ۷/۱۹، ۷/۲ درصد بوده است. برآیند کاهش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص ساختمان در بخش دولتی و افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ساختمان بخش خصوصی موجب افزایش رشد ۴/۰ درصدی تشکیل سرمایه کل بخش ساختمان شده است. دلیل افزایش تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات نیز افزایش واردات کالاهای سرمایه‌ای و همچنین افزایش تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین‌آلات تولید داخل، طی ۹‌ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل بوده است. در حوزه تجارت خارجی رشد صادرات و واردات کالاها و خدمات در ۹‌ماهه سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۲/۹ درصد بوده است.

رشد گروه نفت در صدر

در میان بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش نفت بیشترین تاثیر را در رشد تولید ناخالص داخلی کشور داشته است. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که بخش نفت با رشد ۳/۹ درصدی بیشترین تاثیر را در رشد اقتصادی ۹‌ماهه کشور داشته است. این رقم نسبت به رشد ۷/۱۳ درصدی مدت مشابه سال گذشته ۴/۴ درصد کمتر است. با این حال بانک مرکزی رشد ۳/۹ درصدی بخش نفت در مدت یادشده را ناشی از افزایش تولید و صادرات نفت‌خام و گاز طبیعی و همچنین صادرات میعانات گازی نسبت به دوره مشابه سال قبل اعلام کرده است. سهم گروه صنعت نیز در رشد اقتصادی ۹‌ماهه کشور بالا بوده به طوری که عدد رشد آن در مدت یادشده برابر با ۶/۵ درصد بوده است. این عدد در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد قابل‌توجهی داشته چه آنکه این عدد در ۹‌ماهه سال گذشته منفی و برابر با ۲/۰- درصد بوده است.
.
منبع: ساعت۲۴