Uncategorised

سماجت ها در مجلس شورای اسلامی و بیرون از آن برای تصویب طرح "صيانت از كاربران در فضای مجازی"

  intenet pahnaye band روزنامه اعتماد- محمد حسن نجمي: دنبال‌ كنندگان طرح موسوم به «صيانت از كاربران در فضاي مجازي» در مجلس، همچنان دست از اين طرح نكشيده‌ اند. آنها نه تنها دست نكشيده‌ اند كه تلاش‌ هاي زيادي را دوباره شروع كرده‌ اند تا اين طرح را به نتيجه مطلوب‌ شان برسانند. حتي محدوديت‌ هاي پس از آغاز اعتراضات پاييز گذشته هم، نتوانسته نظر آنها را جلب كند و هنوز راضي نشده‌اند. صيانت‌چي‌هاي مجلس كه بيشتر متمايل به پايداري‌چي‌هاي مجلس هستند، پس از پايان بررسي لايحه بودجه ۱۴۰۲ در صحن، خيز دوباره‌ اي برداشته‌ اند براي به جريان انداختن اين طرح، آنهم پس از مدتی كه طرح صيانت مسكوت مانده بود.

حاميان صيانت به صورت جدي پيگير هستند:

در واكنش به اين تحركات، غلامرضا نوري‌ قزلجه، از نمايندگان مخالف طرح صيانت به «اعتماد» مي‌ گويد: «اين مطرح كردن‌ ها بابت آن است كه زمينه‌ سازی كنند تا طرح صيانت دوباره به جريان بيفتد و آن را به نتيجه دلخواه‌ شان برسانند». او از جدي بودن حاميان صيانت در مجلس، براي به نتيجه رساندن اين طرح خبر داد ه و گفته: «طراحان طرح صيانت به صورت جدي پيگير آن هستند به طوري كه یک روز پس از آنكه مجلس از بودجه فارغ شد، شروع كردند به مطرح كردن طرح صيانت و پيگير آن هستند».

ماجرا از كجا شروع شد؟:

ماجرا از آنجا شروع شد كه روز سه‌ شنبه مهرداد ويس‌ كرمي از اعضاي كميسيون مشترك مجلس درباره طرح صيانت، در تذكري خواستار آن شد كه اين طرح در دستور كار قرار بگيرد. او در حمله‌اي به منتقدان طرح، انتقادات را «جو سازي» خواند كه «عمدتا در خارج از كشور هدايت» مي‌شدند و به ادعاي او اين اقدامات باعث شد تا «ادامه كار كميسيون متوقف» شود.

«استخاره كردم، خوب آمد»، مباركه!:

اين نماينده گفت كه براي گفتن اين سخنان، استخاره كرده و خوب آمده است. عبدالرضا مصري، نايب‌ رئيس مجلس هم كه رياست جلسه را برعهده داشت، خطاب به ويس‌ كرمي پرده از تلاش‌ ها براي به نتيجه رساندن طرح موسوم به صيانت سخن گفت: «شايد بيش از ۱۰ جلسه من خدمت شما و آقاي تقي‌ پور و دوستان ديگر بودم كه ساعت‌ ها مسأله را مطرح كرديد، شما صبح به من گفتيد كه اين موضوع در جلسه علني مطرح نشود، اما الان مي‌ گوييد در جلسه علني مطرح شود، ما انشاء الله در دستور كار مي‌ گذاريم و انجام مي‌ شود».

فكر كرده‌ اند ما عقب‌ نشيني مي‌ كنيم!:

اين ماجرا تمام شد و رسانه‌ ها خبر از احتمال به جريان افتادن اين طرح دادند. فرداي آن، يعني روز گذشته، ويس‌ كرمي باز هم تذكر داد و گفت: «طبق آيين‌ نامه، بايد گزارش كميسيون برای زمان اجرای آزمايشي در صحن مطرح شود و اگر رئيس يا هيأت رئيسه به مخالفت برخي همكاران استناد مي‌ كنند، باز هم اين حرف وجاهت قانوني ندارد، زيرا در مورد اينكه كار در كميسيون مشترک دنبال شود يا در صحن ادامه پيدا كند، صحن مجلس بايد تصميم‌گيري كند.»

او گفت كه پس از سخنان روز سه‌ شنبه‌ اش «همان‌ هايي كه با اين طرح مخالفند با يک هجمه رسانه‌ اي فكر كردند ما را وادار به عقب‌نشيني مي‌ كنند».

تصميم‌ گيري درباره طرح از اختيارات هيأت رئيسه نيست!:

او تأكيد كرد كه «گزارش كميسيون مشترك فضاي مجازي آماده و تحويل هيأت رئيسه شده و هيأت رئيسه بايد آن را در دستور صحن بگذارد تا درباره اجرای اين طرح به صورت آزمايشی تصميم‌ گيری شود».

به گفته او، اين موضوع كه كار كميسيون مشترك ادامه پيدا كند يا صحن درباره اين طرح تصميم‌گيري كند، در يد اختيارات رئيس و هيأت رئيسه نيست كه «با سليقه شخصی خود» تصميم بگيرند.

تصميم‌ گيری دربارۀ طرح از اختيارات هيأت رئيسه است!:

محمدباقر قاليباف، رئيس مجلس هم در پاسخ به اين اظهارات گفت كه «ما حتماً آيين‌نامه را دنبال مي‌كنيم، اما اينكه آيا كميسيون مشترك ادامه دارد يا ندارد از اختيارات هيأت رئيسه، آيين‌ نامه و حوزه قوانين است؛ در آنجا تصميم مربوطه گرفته شده است، آقاي مصري هم به عنوان نايب‌ رئيس موضوع را پيگيري می كردند».

به گفته قاليباف، ۱۸۵ نفر از نمايندگان مجلس نامه‌ اي امضا كردند و درخواست برگشت اين موضوع (بررسي طرح صيانت در صحن علني به جاي كميسيون مشترک) در صحن را داشتند.

او تأكيد كرد كه «من مرّ قانون را دنبال مي‌ كنم، اما نظراتي بود و برخي دوستان مطرح كردند، دنبال اين بودم كه به اين موضوع كمک كنم. من قانون را دنبال مي‌ كنم. دوستان حق دارند كه اين مسأله دوباره در صحن مطرح شود. من با دوستان در حال صحبت هستم كه حل شود.»

طرح قانوني نيست:

غلامرضا نوري‌ قزلجه، عضو كميسيون مشترک بررسي طرح صيانت و از مخالفان آن، در گفتگو با «اعتماد» تأكيد دارد كه «وضعيت طرح موسوم به صيانت هنوز مشخص نشده است. از سويي نمي‌ توانند بگويند كه كميسيون مشترك كه بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسي تشكيل شده مصوبه‌ اي داشته، چون مسير قانوني خود را طي نكرده است».
به گفته نوري «اين مطرح كردن‌ ها بابت آن است كه زمينه‌ سازي كنند تا طرح صيانت دوباره به جريان بيفتد و آن را به نتيجه دلخواه‌ شان برسانند».

قاليباف هر دو مسير را باز گذاشته است:

او درباره پاسخ قاليباف به تذكر ويس‌ كرمي در جلسه چهارشنبه مجلس، معتقد است كه «به نظر مي‌ رسد، هيأت رئيسه و بخصوص آقاي قاليباف براي نتيجه‌ گيری و تعيين شدن تكليف طرح، هنوز به قطعيت نرسيده است، چراكه در سخنان روز چهارشنبه‌ شان، ايشان راه را برای هر دو سناريویی باز گذاشته است».

او در تشريح اين دو سناريو گفت: «يك سناريو اين است كه بگويد كميسيون مشترك در زمان قانوني تشكيل شده و مصوبه آن را به رسميت بشناسد و با آن موافقت شود و مراحلش ادامه يابد. يك سناريو هم اين است كه مصوبه كميسيون مشترک را، مغاير با آيين‌ نامه و قانون تشخيص دهد كه نتيجه‌ اش مي‌ شود، بازگشت و بررسي طرح در صحن مجلس. به اين ترتيب رئيس مجلس در صحبت‌ هايش هر دو مسير را باز گذاشته است».

نوري مي‌گويد: «يكک بار رأی گيری درباره بازگشت طرح به صحن انجام شد كه رأي نمايندگان برگشتن و بررسي طرح در صحن بود، اما چون آن رأيی گيری استمزاجی و در جلسه غير علنی بود، آن را ملاک قرار نمی دهند».

ميزان فشارهاي بيروني تكليف طرح را مشخص مي‌ كند:

اما او، درباره اينكه نتيجه و تكليف طرح چه مي‌ شود، نظري دارد كه بسياري از ناظران هم بر اين اعتقاد هستند: فشارهاي بيرون از مجلس. نوري‌ قزلجه با بيان اينكه تكليف اين طرح «بستگي به فشارها و توصيه‌ هاي بيروني دارد»، گفت: «اينكه فشار كدام سمت پر زورتر باشد، می تواند تكليف طرح را مشخص كند. به هر حال اين طرح از ابتدا با توصيه و فشارهايي بيرون از مجلس به جريان افتاد. حتي مراحل سفارش و طراحي اين طرح در بيرون مجلس انجام شد».

طراحان خارج از مجلس مشخص هستند:

اين عضو كميسيون مشترك بررسي طرح صيانت، در پاسخ به اينكه منشا «فشارهاي بيروني» كجاست و طراحان چه كساني هستند، گفت: «طراحان در خارج از مجلس مشخص اند، همان‌ هايي هستند كه در سخنان‌ شان از اين طرح به ‌شدت دفاع كرده اند و به منتقدان و مخالفان توهين مي‌ كنند».

او تأكيد دارد كه «اگر مصوبه كميسيون مشترک به عنوان نتيجه پذيرفته شود، حتماً مخالفت مي‌ كنيم، چراكه نه جلسه‌ اي بوده، نه كميسيونی تشكيل شد، ولي اگر طرح به صورت عادي به صحن بازگردد، آن زمان مانند يک طرح معمولي با آن برخورد مي‌كنيم.»

سرنوشت دسترسي به اينترنت؟:

با اين وجود همچنان تلاش‌ هاي زيادي براي به نتيجه رساندن طرح صيانت، چه در مجلس، و چه بيرون از مجلس در جريان است و روزانه محتواهاي زيادي درباره مضرات فضاي مجازي در همان فضاي مجازي منتشر می كنند. طرحی كه به اعتقاد بسياري، نتيجه‌ ای جز محدود شدن دسترسی به اينترنت و دنيای آزاد اطلاعات نخواهد داشت. گرچه الان هم پس از آغاز اعتراضات پاييز ۱۴۰۱، با استدلال امنيت، دو شبكه اجتماعی پر كاربرد و پر طرفدار ايرانيان فيلتر شد و سرعت اينترنت افت محسوسی پيدا كرد. حالا با اين وجود طرح صيانت هم بخواهد اجرا شود، مشخص نيست چه سرنوشتي در انتظار اينترنت و كسب و كارهاي اينترنتي خواهد بود.