Uncategorised

پیش بینی وضعیت کم آبی امسال/ نابودی منابع آبی زیرزمینی- گسترش فرونشست

Ab-Tanesh-1 یک کارشناس حوزه آب گفت؛ منابع آبی در پایتخت اوضاع خوبی ندارد کما اینکه تداوم برداشت منجر به بزرگ‌ تر شدن محدوده فرونشست خواهد شد.

انوش نوری اسفندیاری در گفتگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره وضعیت آب در سال ۱۴۰۲ اظهار داشت: برآورد بنده این است که نوسانات آبی در تأمین آب تأثیرگذار نیست، آنچه اهمیت دارد شکل توسعه‌ ای است که ما در کشور داشته‌ ایم.

وی افزود: با توجه به توسعه‌ ای که ما در بالادست دشت‌ ها و استفاده از پمپاژ برای آبیاری داشته‌ ایم، طبیعتاً درگیری‌ ها بین بالادست و پایین دست و چالش‌ ها بر سر آب ادامه دارد، همچنین موضوع این است که منابع آب زیرزمینی پشتوانه ما در مواقع خشکسالی هستند اما باتوجه به برداشت بیش از حد ذخایر ثابت منابع آب زیرزمینی ما تا حد زیادی آنها را از دست داده ایم و در این زمینه شرایط نامناسبی داریم.

این کارشناس حوزه آب با تأکید بر اینکه برای سال ۱۴۰۲ همچنان نگرانی‌ ها برای تأمین آب و احتمال قطعی تداوم خواهد داشت، گفت: مطمئناً این مسئله ادامه خواهد داشت تا زمانی که الگوی مصرف را اصلاح نکنیم، نباید فکر کنیم در اثر بارش مشکل‌ ها رفع شود، ضمن اینکه بارش‌ هایی که در سال گذشته اتفاق افتاد، وضعیت خوبی هم نبود، زیرا پاییز که خشک بود، زمستان اوضاع بهتر بود اما در مجموع شرایط آبی را بهبود نمی‌ بخشد، مشکل ما برداشت‌ های اضافی از آب زیرزمینی است، ما اجازه دادیم که در کوهپایه‌ ها تراست‌ های رودخانه‌ ای بوسیله پمپاژ کشاورزی توسعه پیدا کند و این باعث شده تنش‌ های اجتماعی زیادی در کشور شکل بگیرد.

وی با بیان اینکه برنامه توسعهای در کشور اشتباه بوده، در پیش بینی اوضاع آبی تهران خاطرنشان کرد: تهران در سال ۱۴۰۱ به آستانه قطعی آب رسید، اما خوشبختانه اجرایی نشد، اما این احتمال وجود دارد که در سال جاری به مرحله قطعی برسیم.

نوری اسفندیاری تأکید کرد: وقتی منابع آب سطحی در تهران کفاف نمی‌ دهد، به آب زیرزمینی فشار وارد می کنیم و سعی می‌ کنیم برداشت را افزایش دهیم، اما این منابع هم در پایتخت اوضاع خوبی ندارند، کما اینکه تداوم برداشت منجر به بزرگ‌ تر شدن محدوده فرونشست خواهد شد.