Uncategorised

بی‌اعتمادی مهار تورم را ناممکن می‌کند

tawarom2

ساعت 24 - واقعیت تلخ این است که درجه بی‌اعتمادی شهروندان ایرانی به وعده‌های گردانندگان اقتصاد ایران بسیار بالاست و تقریبا امیدی به کارآمدی دولت سیزدهم در مهار تورم ندارند. این بی‌اعتمادی از رفتار ضعیف و ناکارآمد دولت در ۲۰ ماه تازه‌سپری‌شده سرچشمه می‌گیرد.

البته بی‌اعتمادی ایرانیان به برخی مدیران اقتصادی و سیاسی ریشه تاریخی‌تری دارد و در این دولت به اوج رسیده است. به این ترتیب است که انتظارات تورمی در ایران به روندی فزاینده در افزایش نرخ تورم دامن زده و از این پس نیز می‌زند. به‌طور مثال دولت وعده می‌دهد قیمت گوشت مرغ ارزان خواهد شد اما در هفته‌های نخست سال جدید قیمت این کالا افزایش را تجربه می‌کند. این رخدادی عینی است که به کاهش قدرت خرید مردم منجر شده و آنها این واقعیت را با وعده‌های دولتی مقایسه می‌کنند که درست در ماه نخست امسال وزیر کشاورزی‌اش را برکنار می‌کند. بی‌اعتمادی البته تنها به فعالیت و مسائل اقتصادی منحصر نمی‌شود بلکه ایرانیان می‌شنوند که قرار است سیاست خارجی ایران راهی را برود که به کاهش تنش با غرب و انزوای تجاری ایران که با ادامه تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند منجر شود، اما در عمل تشدید تنش‌ها را شاهد هستیم و مدیران نظامی هر روز به تهدیدهای اسراییل جواب می‌دهند و رسانه‌ها نیز این صداها را که در آن به نوعی جنگ اشاره می‌شود منتشر می‌کنند. این وضعیت درجه بی‌اعتمادی را افزایش می‌دهد و هم زمان انتظارات تورمی بیشتر می‌شود. انتظارات تورمی یعنی اینکه در حال حاضر دارندگان انواع کالاها آمادگی فروش ندارند و کالاهای خود را به امید افزایش قیمت‌ها نمی‌فروشند و مصرف‌کنندگان نیز با توجه به انتظارات تورمی فشار می‌آورند کالاهای دپوشده را هرچه زودتر خریداری کنند تا بیشتر از پیش تورم به آن اصابت نکند.

بسترهای بی‌اعتمادی شهروندان به دولت جلوه‌های دیگری در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دارد و آنها احتمال می‌دهند با توجه به ناتوانی دولت در مهار تورم پیامدهای ناشناس از سوی گروه‌های اجتماعی ظهور وبروز پیدا کنند و فضا را بدتر از پیش کند و بر میزان تورم بی‌مهار افزوده شود. هنگامی که شهروندان انتصابات تازه رییس دولت از جمله رییس سازمان برنامه‌وبودجه جانشین وزیر کشاورزی و ابهام‌گویی‌های وزیر اقتصاد درباره طرح فروش دارایی‌های مردم را می‌بینند و انتظارات‌شان برآورده نمی‌شود بر میزان بی‌اعتمادی‌شان اضافه می‌شود و همین مقوله مهار تورم را ناممکن می‌کند.

محمدصادق جنان‌صفت - جهان صنعت