Uncategorised

فشار به کارگران با سیاست‌های ناعادلانه مالیاتی دولت برای کنترل تورم

Kontrole Tavarom feshar maliati

«یک کارشناس اقتصادی اظهار داشت: این ظالمانه است که هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی یا عدم مالیات‌ستانی از پردرآمدترین اقشار جامعه و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی داشته باشیم و از سوی دیگر مالیات کارگران و حقوق بگیران افزایش پیدا کند.»
 
علی قنبری کارشناس اقتصادی در گفت وگو با ایلنا با بیان اینکه سیاست‌های مالیاتی دولت درست نیست، اظهار داشت: متاسفانه دولت سیاست درستی برای اخذ مالیات ندارد و فرار مالیاتی در ایران بسیار بالاست و به ویژه دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برخوردارند و راحت‌ترین اقدام برای دولت دریافت مالیات از حقوق بگیران ثابت است. 
 
وی تاکید کرد: این ظالمانه است که هزاران میلیارد تومان فرار مالیاتی یا عدم مالیات‌ستانی از پردرآمدترین اقشار جامعه و دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی داشته باشیم و از سوی دیگر مالیات کارگران و حقوق بگیران افزایش پیدا کند. 
 
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: به هر حال اجرای برنامه افزایش درآمدهای مالیاتی که در سال ١۴٠٢ ناشی از همین نگاه مالیات‌ستانی ناعادلانه در جامعه است و دولت باید سیاست درست مالی و پولی برای تحقق شعار کنترل تورم داشته باشد وگرنه به نتیجه نمی‌رسیم و شعار امسال هم مانند سال‌های گذشته محقق نمی‌شود.
 
قنبری همچنین با اشاره با افزایش ٢٧ درصدی دستمزد کارگران و فاصله آن با نرخ تورم و برنامه دولت برای کنترل تورم از این طریق گفت: نرخ تورم کشور به بیش از ۵٠ درصد رسیده است در حالیکه فشار مضاعفی بر دوش حقوق بگیران ثابت کارگران و حتی کارمندان وارد آمده نمی‌توان گفت تنها با کنترل افزایش حقوق و دستمزد تورم را مهار کرد . 
 
وی ادامه داد: درست است که مسائل مرتبط با حقوق در بودجه جاری که امروز بیشتر به دستگاه‌های فرهنگی مانند صدا و سیما و مجموعه‌های حوزوی و ... اختصاص پیدا می‌کند، را افزایش می‌دهد اما حقوق کارگران و کارمندان تاثیری چندانی در کنترل و مهار تورم ندارد. 
 
این کارشناس اقتصادی افزود: در حالیکه سفره مردم روز به روز کوچک‌تر می‌شود و فشار بر حقوق بگیران ثابت باعث ایجاد رکورد در جامعه خواهد شد و رکورد در جامعه نرخ رشد تولید و رشد اقتصاد را کاهش می‌دهد و با هدف شعار سال هماهنگ نیست. بنابراین اگر برای کنترل تورم فشار را بر روی کارگر و کشاورز بذاریم انحراف از واقعیت است.