Uncategorised

ابهامهای فروش ۵۸ هزار میلیارد تومانی اموال بانک ها

Bankha forushe Amval

«خبر گزاری دولتی ایرنا با افتخار خبر داده است " بررسی آمارها حاکی از این است که در ۲۰ ماه گذشته فروش اموال مازاد بانک‌ها ۵۸ هزار میلیارد تومان بود که این رقم چهار هزار میلیارد تومان بیش از فروش اموال در ۴ سال دولت قبل است."»
 
بنا به نوشته این خبرگزاری ،وزیر اقتصاد به تازگی (۲۸ فروردین ماه) با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی در خصوص فروش اموال مازاد بانک‌ها گفته است : در همین دوره کوتاه بیش از تمام چهار سال گذشته دولت قبل، اموال مازاد بانک‌ها را واگذار کردیم به این صورت که ۵۸ هزار میلیارد تومان واگذاری اموال بانک‌ها را تا پایان اسفندماه ۱۴۰۱ شاهد بودیم.د رباره این عدد و این اقدام دولت سیزدهم ابهامهای پرشماری وجود دارد که بهتر است دولت پاسخ دهد. برخی از این ابهامها به طور خلاصه به شرح زیر است :
 
یکم- این میزان فروش دارایی های بانکی به کدام افراد حقیقی و حقوقی فروخته شده است؟ این یک ابهام بزرگ است که باید دولت جواب دهد. آیا افراد حقیقی این اموال را خریداری کرده اند یا اینکه نهادهای حاکمیتی موفق به خرید این اموال شده اند؟
 
دوم. قیمت گذاری اموال ودارایی های بانکی بر اساس کدام معیار بوده و از کجا می توان اعتماد کرد ارزان فروشی اتفاق نیفتاده است ؟
 
سوم- روش فروش چگونه بوده است؟ آیا این اموال ودارایی ها از راه عرضه سهام در بورس به فروش رفته یا از روش مذاکره و مزایده؟ بهتر است دولت توضیح دهد آیا مزایده برگزارکرده و اطلاعات این مزایده ها وجود دارد؟ اگر روش مذاکره بوده است چگونه اطلاع رسانی شده است
 
چهارم- ابهام دیگر در مصارف این میزان اموال واملاک فروخته شده است؟ ایا منابع فروخته شده به خود بانکها داده شده یا دولت برداشته است؟
 
 
منبع خبر: سایت ساعت ۲۴