Uncategorised

« استانهای محروم»؛ زخم کاری سیستان ایران را تباه می کند

 systan

ناظران آگاه، کارشناسان و علاقه‌مندان به اقتصاد سیاسی در ایران و دولت و دیگر نهادهای مسوول، دیگر از اینکه از افتادن کسب‌وکار و معیشت شهروندان به دره درد و رنج بگویند ترسی ندارند.نهادهای رسمی تولیدکننده آمار نیز سرانجام در برابر واقعیت‌ها پرچم سفید بالا برده و خواهند گفت این روزها تهیدستان با چه اندازه از دشواری و سختی زندگی می‌کنند و چگونه از سبد مصرفشان در هر دوره چیزی برچیده می‌شود.
از سوی دیگر نابرابری در توزیع همین میزان درآمد ملی که روندی کاهنده دارد و از راه فروش ثروت ملی و فعالیت میلیون‌ها ایرانی به دست می‌آید نیز کار را بدتر کرده است. آرایش استان‌های کشور از نظر توسعه منطقه‌ای و ملی به گونه‌ای است که برخی استان‌ها از سوی مقام‌های دولتی، «استان‌های محروم» نام گرفته‌اند. در میان استان‌های محروم، وضعیت استان سیستان‌وبلوچستان بدتر است و به نظر می‌رسد بر تن و روان این استان زخم کاری وارد شده است.با لحاظ کردن درآمد سرانه، سطح آموزش و بهداشت و اشتغال پایدار و نیز توسعه صنعتی و داشتن زیرساخت‌هایی مثل آب، برق، گاز و… استان یادشده در ردیف پایین‌ترین‌ها قرار دارد. از سوی دیگر نامهربانی طبیعت که البته با سرمایه‌گذاری، روح خشن‌اش می‌تواند تبدیل به مهربانی شود استان یادشده را در بحران فرو می‌برد.
پرسش اینجاست که آیا می‌توان زخم‌کاری سیستان را درمان کرد یا باید رها شود که از درد به خود بپیچد و برای درمان و آرام گرفتن، رفتارهایی نشان دهد که هیچ ایرانی و حتی خود اهالی این استان نیز نمی‌خواهند؟ بیش از چند دهه است آمایش سرزمین در این استان انجام شده و توانایی‌های آن برای گذر از مدار توسعه‌نیافتگی واکاوی شده، اما به هر دلیل این توانایی‌ها نادیده گرفته شده است.سیستانی‌ها ایرانی هستند و سیستان در جایی از ایران قرار گرفته که برای امنیت ملی و یکپارچگی میهن بسیار اهمیت دارد و به همین دلیل باید بیش از دیگر مناطق به آن رسیدگی شود. واقعیت تلخ این است که دولت به اندازه‌ای در سیاست خارجی گرفتار شده که زخم‌کاری سیستان را نمی‌بیند.هیچ جایی از ایران بزرگ نباید از فقر مضاعف و بی‌مهری فزاینده زخم بیشتری بردارد. به داد سیستان برسید.

منبع: ساعت۲۴

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""