Uncategorised

فاجعه ادغام بانک‌ها در راه است !

Bank Markazi

 مسعود درخشان اقتصاددانی نامدار در نظام جمهوری اسلامی به حساب می‌آید. او از فعال‌ترین استادان اقتصاد در رشته یادشده در دانشگاه امام صادق بود که همزمان با راه‌اندازی این دانشگاه در دهه ۱۳۶۰ تدریس در این نهاد را آغاز کرد. . درخشان چند ماه پیش در مناظره با موسی غنی‌نژاد هوادار سرسخت آزادیخواهی اقتصادی و در پاسخ‌هایی که به هماورد خود می‌داد تاکید کرد بانک‌های ایران باید همه در یک بانک تجمیع شوند .

به نظر می‌رسد این پیشگویی وی بر پایه تصمیم‌هایی بوده و هست که در برخی نهادهای تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر اتخاذ شده یا روی پایه‌های اولیه آن توافق به دست آمده است. پس از سخنان مسعود درخشان و طرح وی برای تجمیع بانک‌های کشور محمد طبیبیان اقتصاددان دیگر ایرانی هشدار داد که این حرف باید جدی گرفته شود. حالا که در هفته‌های تازه‌سپری‌شده یورش به بانک‌های خصوصی افزایش یافته و مدیران ارشد اقتصادی دولت یکی پس از دیگری در نکوهش بانک‌های خصوصی سخن می‌گویند و برخی از اعضای مجلس انقلابی نیز بانک‌های خصوصی و حتی برخی بانک‌های دولتی را سم اقتصاد ایران می‌دانند و بر طبل ادغام بانک‌ها می‌کوبند معلوم می‌شود سخنان آن روز درخشان در مناظره با غنی‌نژاد براساس فرضیه‌ها و داوری‌هایی بوده و هست که می‌خواهند مدیریت کل پول‌های سپرده‌گذاران را در اختیار بگیرند.

واقعیت این است که در شرایط حاضر و با همه نظارت‌ها و کنترل‌های گسترده‌ای که بانک مرکزی بر رفتار و تصمیم‌های بانک‌های تجاری اعمال می‌کند هنوز رقابت‌هایی برای جذب سپرده و نوعی آزادی عمل در چارچوب‌های محدود برای تخصیص منابع شهروندانی که پس‌انداز خود را در بانک‌های گوناگون به صورت سپرده‌ گذاشته‌اند وجود دارد. فاجعه روزی است که این دولت یا هر قدرت سیاسی دیگری بتواند دستور ادغام بانک‌ها و اراده سیاسی پشت آن را اجرایی کند و بانک‌ها را از نفس کشیدن در شرایط سخت بازدارد. آن روزی که بانک‌های خصوصی ادغام یا منحل شوند رویای هدایت نقدینگی از سوی دولت برای فعالیت‌های خاص لباس عمل می‌پوشد. در آن روز دیگر هیچ راه بسته‌ای برای استفاده رازآلود برای هدایت نقدینگی به مثابه یک دستور عام وجود ندارد. باید فاجعه ادغام بانک‌ها در اواخر دهه ۱۳۵۰ با ملی و دولتی شدن بانک‌های موجود را به یاد آورد و راه برگشت به آن روزهای سخت را سخت کنیم.

ساعت 24 -


در این رابطه