Uncategorised

محمد جعفری: سخنانی که آقای خامنه ای عنوان کرد و خط بطلان بر انتخابات کشید

Jafari-Mohamed-1

شرکت کردن و نکردن در انتصابات انتخاب نما

قبل از بررسی سخن آقای خامنه ای در مورد اعاده حیثیت از برخی از کاندیداهایی که احراز صلاحیت نشدند، وخط بطلان بر انتخابات کشید، لازم است که بررسی شود که از دید آقای خامنه ای و فقهای شورای نگهبان و سایر فقیهان ذوب در ولایت مطلقه در این رژیم رأی دادن و مراجعه به رأی مردم چه معنائی دارد؟

از دید آقای خامنه ای و فقهای شورای نگهبان و سایر فقیهان ذوب در ولایت مطلقه رأی دادن به معنا رجوع است و رجوع خوانده می شود. کسانی که از فقه و حقه های فقهی اطلاع دارند، می دانند که مراجعه به رأی و رأی دادن ها رجوع خوانده می شود. رجوع خوانده می شود یعنی چه؟

در اینجا فقها از توریه که دروغ مضاعف است استفاده می کنند، به این معنا که در نظر و عمل آنها امامت امت یعنی ولی فقیه انتخابی نیست. اما برای اینکه سر مردم را هم شیره بمالند و بگویند که مردم هم در امور شرکت و دخالت دارند، با رأی دادن از آنها بیعت گرفته می شود، مانند بیعت های های خلفای اموی ها، عباسی ها و یا... در این بیعت ها بارها اتفاق افتاده که برای محکم کاری تجدید بیعت می کنند و انتخابات در این رژیم در ذهنی حاکمان یعنی تجدید بیعت به این علت است که آقای خامنه ای می گوید: به پای صندوق های رأی بروید و برای ایران رأی بدهید. بنابراین وقتی گفته می شود رأی دادن و انتخابات در عمل و نظر فقها یعنی تجدید بیعت و در ذهن و نظر مردم رأی دادن و شرکت در انتخابات یعنی وسیله ای برای رسیدن به حق حاکمیت خود. و احدی هم تا به حال متعرض این مسئله نشده است که به لحاظ فقهی و کلک و حقه های آن رأی دادن یعنی رجوع و تجدید بیعت.

این بار آقای خامنه ای منظور از رأی دادن را که بیعت است با زبان بی زبانی بیان کرد. و تغییر شکل جمهوری اسلامی را به فرم جدید حکومت اسلامی را آشکار ساخت. وی در سخن خود در مورد اعاده حیثیت از برخی از کاندیداهایی که احراز صلاحیت نشدند، در مورد شرکت در انتخابات و جمهوریت خطاب به همه گفت: «جمهوری اسلامی همان‌ مردمسالاری دینی است که  نماد و تجلی جمهوریت آن فعلا در انتخابات می باشد که در آینده ممکنست انتخابات نداشته باشیم ولی در شکل دیگری مردمسالاری و انتخابات و جمهوریت متجلی گردد». دقت می فرمائید که چگونه با وقاحت تمام چه گفت؟ وی با اشاره گفت که ما از جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی عبور می کنیم که در آنجا انتخابات به معنای امروزی وجود نخواهد داشت. این خطی بود که داده شد به کسانی که باید بدانند و عمل کنند. و احدی هم در این تلویزیونها عریض و طویل و تحلیل گران و کارشناسان و فعالان سیاسی به این مسئله به این مهمی که پایان جمهوریت را در بر داشت توجهی نکرد.

 

قبلاً هم یکی از اعضای خبرگان رهبری گفته بود که این انتخابات یعنی اینکه انتخاب بهترین کسی که بتواند منویات رهبری را تحقق ببخشد است و نه چیز دیگری و نه انتخاب مردم.

اصلاح طلبان دیگر منتظر چه هستند؟ این هم از جمهوریت که آقای خامنه ای آشکارا آب پاکی روی دست همه تان ریخت. و گفت انتخابات بی انتخابات. چگونه می شود به شما حالی کرد که قطار اصلاح طلبی مدت مدیدی است که رفته و باز نخواهد گشت. چرا اینقدر حقیر و ذلیل شده اید، چرا جرأت نمی کنید که انتخابات را تحریم کنید و از ترس و حقارت می گوئید که ما کاندیدا و نامزد برای ریاست جمهوری نداریم. و حال هم بخشی از آن ها به شرکت در انتخابات باز گشته اند.

حیدر مصلحی وزیر اطلاعات دولت احمدی‌نژاد در یک گفت‌وگوی تصویری که بخش‌هایی از آن دو روز گذشته در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد گفت: «در انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۲، یکسری جلسات داشتیم که در این جلسات بحث‌هایی می‌شد که کف خیابان وضعیت چطور است.» می گوید: به خاطر اقبال به اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات سال ۱۳۹۲ تصمیم به رد صلاحیت وی گرفته شد. اصلاح طلبان و اعوان و انصار رفسنجانی، این فرصت را غنیمت شمرده و می خواهند از کسی که خود موجب و معمار چنین فسادها و نابودی کشور شده است، قهرمان و پیغمبر بسازند، بلی رفسنجانی قهرمان است اما در فساد و جنایت و در پایه گذاری چنین رژیم فاسد و ویرانگر و غارتگری.

من اکنون نمی خواهم که سیاهه اعمال آقای رفسنجانی در طول مدت قدرتمداریش، به استناد یادداشتها و مصاحبه‌ها و سخنرانی‌های خود او، را اینجا بیان کنم اما با عنايت به اعترافات خود آقای رفسنجانی در یادداشتهای روزانه دو ران ریاست مجلس و دوران ریاست جمهوریش، وی در سایه ولى فقيه، اعمال کننده قدرت مطلقه بوده است خود رفسنجانى اعتراف مى‏كند كه در قلع و قمع همه جريانهايى كه در جهت مخالف نظر او بوده‌اند، از آمران و عاملان اصلى بوده‌است. و هدفى جز دستيابى به قدرت مطلقه و تملك قهرى و انحصارى حكومت و حاكميت نداشته است . با استناد به اعترافات کتاب عبور از بحران و سایر کتابهای خاطراتش حد اقل تا دوره اول و نیمه دوره دوم ریاست جمهوریش، در سایه ولى فقيه، اعمال کننده قدرت مطلقه او بوده است.

   آیا فراموش کرده اید و یا می خواهید خود را به تجاهل بزنید. آقای رفسنجانی، او یکی از مهمتری کسی بود که کودتای خرداد 60 را سازماندهی کرد و به آقای خمینی هم نوشت که ما می خواهیم ولایت فقیه و حاکمیت فقه را پیاده کنیم و آقای بنی صدر اسلام آزادی و ملی را می خواهد. آیا این آقای رفسنجانی نبود که با کارگردانی خود جنایتکاری مانند خامنه ای را بر گرده ملت ایران سوار کرد و کشور و ملت را به ورطه نابودی سوق داد، مثل اینکه این رفسنجانی نبود که آقای خامنه ای برای اولین بار با دست آقای وی در دوره اولین ریاست جمهوریش خط سومی ها و یا همین اصلاح طلبان امروز را از صحنه سیاسی حذف کرد. بگذرم

آقای مصلحی آشکار ساخت: که گزارشی را طبق همین شرایط ارائه کرده است که در این انتخابات آقای هاشمی رای می‌آورد. وی تصریح کرد در گزارشی دو صفحه‌ای «هزینه و فایده تایید یا رد صلاحیت ایشان را بر اساس حفظ نظام» نوشته است. وی افزود: «بعد هم جمع بندی کردم که با توجه به موقعیت نظام، به مصلحت نظام است که ایشان رد صلاحیت شود. » و رد صلاحیت هم شد. افشای این مطلب در چنین موقعیتی به نظر من سه هدف مهم در بر دارد.

یکی اینکه می گوید این مردم نیستند که رئیس جمهور انتخاب می کنند، بلکه حاکمیت و نظام است که انتخاب می کند چه کسی باید رئیس جمهور شود و صلاحیت چه کسانی باید رد شود.

دوم: تأیید می کند گفته آقای خامنه ای و نظام را که هر وقت نظام صلاح دید، انتخابات و جمهوریت در شکل دیگری متجلی می گردد و «ممکنست انتخابات نداشته باشیم ولی در شکل دیگری مردمسالاری و انتخابات و جمهوریت متجلی گردد» یعنی اینکه بر خواهیم گشت به حکومت اسلامی و نه جمهوری اسلامی که از قضا تصمیم این هم در پاریس و در آن «طرح سری چگونگی قبضه کردن قدرت در انقلاب 57 » که آقای دکتر یزدی به آقای خمینی ارائه کرده است گرفته شده. توضیح اینکه:آقای دکتر یزدی که طرح سرّی چگونگی قبضه کردن قدرت را ارائه کرده است، در مرحله سوم طرحش آمده:

 

«مرحله سوم - تاسیس حکومت (جمهوری) اسلامی بر اساس قانون اساسی جدید.

   به طوری که در اصل نسخهِ خطی (در پیوستها) دیده میشود، در این برنامه، تنها یک تغییر داده شده است. در متن پیشنهادی آمده بود: تأسیس حکومت جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی جدید. در متن اصلاح شده کلمه جمهوری خط خورده است. یک اصلاح هم در سطر اول شده است و آن حذف« نظام سلطنتی » بود که بعد از صحبت به همان صورت پیشنهادی باقی ماند. برخی از اصلاحات خط خود آقای خمینی است و برخی خط حاج سید احمدآقا.

در مورد حکومت اسلامی بحث شد که مفهومی عامتر از جمهوری اسلامی است با «جمهوری اسلامی» در واقع ما نوع «حکومت اسلامی» مورد نظر و قبول را مشخص می کنیم، که خود یک گام به جلوست. اما این بحث به جایی نرسید و من هم تسلیم نظر حاج احمد آقا شدم. » (خاطرات دکتر یزد، ج 3، ص 128و129.)

 

   تأمل در این بخش از خاطرات او تأمل کننده را از دو واقعیت بسیار مهم و تعیین کننده آگاه می‌کند:

● نکته اول: جمهوری اسلامی مرحله‌ای ازحکومت اسلامی است و آقای دکتر یزدی با آن موافق شده‌است. و

حکومت اسلامی که جمهوری اسلامی مرحه‌ای از آن بوده‌است، به قطع و یقین نمی‌توانسته است برپایه «ولایت با جمهور مردم‌است» ایجاد گردد. زیرا جمهوری یعنی ولایت جمهور مردم و مرحله بعدی نمی‌تواند داشته باشد. آقای دکتر یزدی می‌نویسد تسلیم نظر حاج احمد آقا شده‌است.

و سوم: دو قطبی کردن جامعه برای شرکت در انتخابات. بعد از این افشای آقای مصلحی اصلاح طلبان و اعوان انصارشان در داخل و خارج از کشور به تکاپو افتاده اند که باید رأی داد و تصمیم نظام به رئیس جمهوری رئیسی را بر هم زد. و این تبلیغات بعد از اینکه آقای کروبی اعلان کرد که باید به نفع آقای همتی رأی داد یا رأی من برای آقای همتی است، به اصلاح طلبان جان تازه بخشید و تبلیغات خود را به شرکت در انتخابات چند برابر کرد که بله ما باید تصمیم حکومت را با انتخاب همتی بر هم بزنیم. چقدر اینها به خاطر عشق به قدرت و حفظ نظام و اینکه روزی به قدرت باز گردند، خود و دیگران را گول می زنند. و چقدر اینها که خود روزی که در قدرت بودند، مردم را رنگ می کردند و به قول اصفهانی ها گنجشک را رنگ می کردند و به جای قناری به مردم می فروختند، حالا خود، در دام آن فریب افتاده اند و می خواهند به خود بباورانند که اگر همتی انتخاب شود، تصمیم نظام بر هم می خورد. با اینکه بارها تجربه شده، غافل هستند که آقای همتی آن شخصیت و آن جریزه را ندارد که در برابر آقای خامنه ای و سپاه و نیروهای امنیتی ایستادگی کند؟ آقای خاتمی با بیش از 20 میلیون رأی نتوانست در برابر قدرت حاکم عمل کند و در نهایت اعتراف کرد که من تدارکاتچی بودم و آقای روحانی که خیلی قدرتمندتر از آقای همتی بوده و هست و در مناظره های ریاست جمهوری از تعدادی از خط قرمز نظام هم گذشت ولی جرأت نکرد در برابر حاکمیت بایستد. اگر همتی هم با کمک و حمایت کروبی و اصلاح طلبان رئیس جمهور شود، او هم همان کاری را می کند که آقای رئبسی و جز این راهی ندارد. و آقای کروبی با اعلان اینکه در انتخابات به نفع آقای همتی شرکت می کند، خود مایه شکاف و دو دستگی بین اصلاح طلبان شد، زیرا آقای می حسین موسوی اعلان کرد:

«در صورت تداوم بدعت نظارت استصوابی عنوان جمهوری اسلامی ایران در زمانی نه چندان دور بی معنا خواهد شد. ضمن احترام به همه هموطنان، در شرایط چنین ناپایدار و پر ابهام بنده به عنوان یک همراه کوچک، در کنار کسانی خواهم ایستاد که از انتخابات های تحقیرآمیز و مهندسی شده به جان آمده اند » شاید این گفته اآقای موسوی به اینکه « عنوان جمهوری اسلامی ایران در زمانی نه چندان دور بی معنا خواهد شد.»، از سخنان خامنه ای که «جمهوری اسلامی همان‌ مردمسالاری دینی است که  نماد و تجلی جمهوریت آن فعلا در انتخابات می باشد که در آینده ممکنست انتخابات نداشته باشیم ولی در شکل دیگری مردمسالاری و انتخابات و جمهوریت متجلی گردد»، این استنباط را کرده است و یا اینکه با تجربه های خود به این نتیجه رسیده است.

آقای تاج زاده که با مخلوط کردن درست و نادرست برای اغفال مردم به نحوی که مردم خیال کنند به دنبال منافع آنها است، می گوید: :«کودتای انتخاباتی شده است». آیا حقیقت را می گوید خیر! چرا ؟ سئوال این است که اگر آقای تاج زاده که خود را برای ریاست جمهوری نامزد کرد و شورای نگهبان صلاحیت او را رد کرد. اگر صلاحیت وی شما رد نشده بود و تأیید شده بود، آن وقت این خیمه شب بازی کودتای اتنخاباتی نبود؟ آقای تاج زاده شما و سازمان شما که در کودتای خرداد 60 علیه اولین رئیس جمهور بنی صدر شرکت داشتید و آقای نبوی مرشد شما به صراحت اظهار داشت : «البته من نمی‌دانم اگر در آن روز آن اقدام صورت نمی‌گرفت و ماجرای بنی‌صدر آن‌طور نمی‌شد، الآن وضعیت ما بهتر بود یا نه؟» و همچنین آقای نبوی با صراحت در نامه به آقای رفسنجانی گفت: با پيروزی انقلاب، «سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی» را تأسيس کرديم. سازمان ما مبارزه بي امان با منافقين، ليبرالها (یعنی نهضت آزادی)، بنی صدری ها، گروههای ضد انقلاب چپ و راست، عمل کردیم... وحداقل بر جنابعالی پوشيده نيست.» شما و سازمان شما که خود در کودتای خرداد شرکت داشتید و با آن کشتار علیه اولین رئیس جمهور کودتا کردید، آن کودتا نبود ولی وقتی صلاحیت شما تأیید نشد، کودتا انجام گرفت. از روزی که در خرداد 60 کودتا به دست شماها انجام گرفت، پایان جمهوریت هم رقم زده شد، منتها چون شماها در قدرت بودید و به دست شما انجام گرفته بود، متوجه نشدید که جمهوریت پایان یافته است ولی امروز که قطار شما مدتها است رفته تازه متوجه شده اید که جمهوریت در خطر است و یا پایان جمهوریت رقم خورده است. آقای تاج زاده شما فراموش کردید که مرحوم علی اکبرمعین فر در جلسه خیمه شب بازی عدم صلاحیت رئیس جمهور گفت:« انا لله و انا الیه راجعون» فاتحه آزادی و جمهوریت خوانده شد. شما تازه به هوش آمده اید، این همه تذبذب چرا؟

بعضی دیگر از اصلاح طلبان امثال آقای عبدی، خزعلی و دیگران می گویند از تحریم و مشارکت نکردن چه چیزی عایدتان خواهد شد. تحریم یک میارزه فعال است که می شود، آن را به یک رفراندوم نه! به جمهوری مطلقه فقیه تبدیل کرد و باید با این مخالفتهای مدنی این به انحاء و اشکال مختلف انجام بگیرد و ادامه پیدا بکند. شرکت نکردن و تحریم انتخابات مبتنی بر آگاهی بعنوان یک کنشگر هر چه دامنه آن بیشتر بشود، کنشگری جمعی پرقدرت تر می شود و اثر گذاری آن بر خود و حتی حکومت چند برابر می شود. نگوئید و به خود نقبولانید که اگر ما هم نرویم دیگران می روند، هر کسی مسئول خود است و نه دیگران. و حتی ممکن است بسیاری بگویند که چه ما رأی بدهیم و چه ندهیم، حاکمیت یکی ار از صندوق بیرون می کشد، این بجای خود محفوظ ولی چرا دست من و شما در تأیید حاکمیت و جنایات و غارتگری ها یش نسبت به یک رأی دادن سهیم و شریک باشیم.

شرکت در اتصابات انتخات نما و رأی دادن درست مثل این است که دزدان مسلح برای غارت اموال به منزل شما می آیند، و با اسلحه شما را تهدید می کنند که از سر جای خود تکان نخورید. شما هم از ترس کشته نشدن، تکان نمی خورید تا آن ها تمام اسباب و اثاثیه قیمتی را که دارید بر می دارند و در حالی که می خواهند از منزل شما خارج شوند، شما صدا می زنید که مقداری پول و یا گردن بند طلا هم در آن گنجه هست، آن را هم بر دارید. حال خانه شما یعنی کشور شما غارت شده است و تنها آن گردن بند طلا یعنی یک رأی دادن برای شما مانده و شما خود با شرکت در انتخابات آن را به غارتگران تسلیم می کنید و هر عقل سلیمی می داند که این عمل یعنی اینکه شما به عمل غارتگران صحه می گذارید و در ظلم و جنایت آن ها به نسبت همین صحه گذاشتن شریک و سهیم هستید.

در هر حال من در آن حد و اندازه نیستم که برای مردم تعیین تکلیف کنم. آدمی در هر اندازه و حدی هم که باشد، فقط باید آنچه را که می داند و یا می فهمد به اطلاع دیگران برساند اینکه بدان عمل می شود و یا نمی شود به دیگران بستگی دارد ولی مایلم که تجربه های آموخته شده ام را برای هموطنان خود بیان می کنم. اما تصمیم با شما و امر امرِ شما است.

محمد جعفری 25 خرداد 1400

این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید