Uncategorised

نادر انتظام :بشکند قلمی که سکوت را پیشه کند

entezam nader 20062014

بنام تو که صبور ترین خداوند  بر جان و جهان هستی ، هستی .
جناب خامنه ای گفتند : کشش نه ،،،، دهید ؛ نمک به حرام ها  ، چرا به امریه رهبر معظم تان گوش نمی کنید ؟؟!!.
 در فردای افشای اولین دزدی میلیاردی در سر زمین استبداد و فقر و فلاکت زده ایران ، رهبر معظم گفتند ساکت !!!  شاید ایشان نمی دانستند که سر بزرگ تر فساد ها و دزدیها و نا حق های فراوان تری که تحت فرمان روائی مبارک ایشان بر این ملت هر روز در جریان هست  ، به زیر بهمن عظیمی ؟  می باشد  ؟؟!!.و نمی دانم کدام شیر پاک خورده ای راز را بر ملا کرد و جناب رهبر را به عزای بی خبری از آنچه در زیر لوای حکومت داری ایشان میگذرد نشاند . من در همان زمان هم مراتب همدردی و تسلیت خودم را به پیشگاه معظم ایشان تقدیم داشتم و معروض داشتم که این اولین و آخرین نخواهد بود ، اما رهبر فرزانه گفتند تو یکی خفه !!.
با این که نیک می دانم که با اصول راهنمای دین تان بیگانه اید اما من به جز تکیه بر این کلام هیچ  حرفی برای گفتن ندارم ،  اما حیفم آمد با ایشان و همه همدستان خائن ایشان به این ملت در بند ، این یک آیه از قرآن قشنگم را در میان نگذارم .
سوره اعراف آیه ۱۶۸  ، و در پس خیانتی را که ، قوم بنی اسرائیل به پیام زیبای موسی پیامبر کردند !! خداوند به آنها فرمود ( که  البته این آیه  شامل هر انسانی از ابتدا تا انتهای تاریخ با هر باوری میشود ) ؛
"" پس بعد از آنان جانشینانی [ناشایسته وگناهکار] که کتاب [تورات] را به ارث بردند به جای ایشان قرار گرفتند،
 [آنان] متاع پست و از دست رفتنی این دنیا [یِ زودگذر] را [از هر راه نامشروعی] به چنگ می زنند و [به ناحق] می گویند:
 به زودی آمرزیده خواهیم شد. و [به سبب دنیاگرایی وغفلت از حقایق] اگر متاع نامشروعی دیگر همانند متاع اول به آنان برسد [باز هم] آن را به چنگ می زنند؛
 آیا از آنان در کتاب [تورات] در حالی که آنچه را در آن است مکرر خوانده و فهمیده اند، پیمان [محکم و استوار] گرفته نشده است که نسبت به خدا جز حق نگویند؟!
 [پس چرا آمرزشی که بدون توبه از حرام خواری و زشت کاری به آنان تعلق نمی گیرد به خدا نسبت می دهند؟] و سرای آخرت برای کسانی که [همواره از مال نامشروع و نسبت ناروا] می پرهیزند، بهتر است؛ آیا نمی اندیشید؟ ""
روی سخن تورات ، انجیل و قرآن و هر سخن یا نوشتاری که بتواند این انسان طمع کار و  از حق بی خبر را بیدار کند با اوست .
شماها یک عمر به ما گفتید علی ( تنها دردانه حق ) روزها به حکومت داری قرآنیش می پرداخت و شبها نان بدوش در خانه مستمندان را می زد ؟؟ . اگر به قرآن باور ندارید ؟ که ندارید !! حد اقل میتوانید پیرو علی باشید ؟ .
جناب خامنه ای ، من در همین شهر خودمان در همین کشور آمریکا انسان پیرو علی را می شناسم که ، در طول ماه مبارک رمضان برای یک هزار خانواده اعم از مسلمان و غیر مسلمان ، سیاه و سفید از بهترین مواد غذائی که پاره ای از این خانواده ها شاید در طول عمرشان هر گز حتی از وجود این مواد غذائی در جهان امروز بی اطلاع می باشند !! علی وار غذا توزیع میکند .
میدانید آنها که در پخش این غذاها به او کمک می کنند از حد اکثر تحصیلات عالیه بر خور دارند ؟ و چه با افتخار از روش علی پیروی میکنند ! .
جناب خامنه ای ، اگر دیروز یک ملت به هم لباسی های شما اعتماد کرد و به پا خواست بر این باور بود که ؛
 شما اگر نه فرزندان علی که ، حد اقل پیرو علی هستید !! . اما نمی دانست که امروز به خاطر رفتار ضد علی گونه شما ؛
                             و اما شما جناب ترکی فیصل
 من یک ایرانی هستم که خدا پرستی را از حضرت زردتشت ، بسیار قبل از ظهور اسلام فرا گرفتم  ، اما از آنجا که به هر پیام نجات دهنده انسان از بند قدرت سخت باورمند هستم ، در پس تلاوت ، تفکر و تدبر در قرآن کریم نه تنها هیچ گونه تفاوتی را بین آخرین پیام خداوند بر پیامبر گرامی اسلام ( سلام و صلوات خداوند بر او و خاندان گرامیش و یاران با وفایش باد ) وپیام  دیگر پیامبران و مصلحین را نه یافتم بل ، دریافتم که ؛
ایمان و عمل به هرکدام از این گونه پیامها میتواند نسخه خوشبختی  و رهائی انسان از بند قدرت باشد ، به همین دلیل عاشق این پیام شدم و با پیروی از این پیام با کرامت ، برای هر موجودی در زمین و هوا و فضا کرامت قائلم و مفتخرا عمرم را تقدیم خدمت به انسان کردم و می کنم ، انشالله.
جناب فیصل ، با نهایت تاسف و تاثر اربابان اسیر در بند قدرت در پس دفن پیامبر گرامی، پیام نجات دهنده او را نیز به همراه جسد نازنین محمد دفن کردند.  بنا بر شهادت  تاریخ ،
دیروز و امروز هر کدام از این اسیران در بند قدرت منحوس ،   زمانی که بر مسند خلافت جلوس نمودند برای آن دین و این انسان بجز بی ایمانی ، بی عدالتی و فرار از حق نه تنها ارمغانی عرضه نه کردند بل ،
هر روز به ناحق و به دروغ  و در وارونه  آن پیام راستین  برای بشریت  منتظر و مخصوصا این امت بی چاره !! به جز درد و رنج و بد بختی و تفرقه و کشتار و مخصوصا فرار روزانه جان به لب آمدگان  خدا پرست از این دین  نداشتند .
جناب فیصل ، شما در کنفرانس پاریس بر سر قبری فاتحه خواندید که در فردای روز پناهندگی او به آقای صدام حسین دشمن خدا و خلق خدا در هیچ قبری در اذهان ملت ایران بجز قبر متعفن تنفر از بردگان قدرت جای نه خواهد داشت .
جناب فیصل ، برای کس و کسانی که همه هستی شان را در به ثمر رسانیدن آن  انقـلاب تقدیم کردند ، انقلابی  که ،  اصول راهنمایش رهائی از بند قدرت و بر پائی یک عدالت اجتماعی به پیروی از الگوی امامت علی ( همان علی که ،  برای بقا ی آن پیام نو پا ۲۵ سال سکوت و مردم داری را پیشه خود قرار داد ) بود ، شرکت ،  سخن شما در کنفرانس پاریس بسیار سخت نا گوار آمد .
رفتار ضد قرآنی هر کدام از شما ها به نام دفاع از  تسنن و تشیع به جز تفرقه ، نفرت ، و کشتار انسانهای بی گناه هیچ ارمغانی ، نه برای بشریت و نه این امت اسیر در بند فریب و قدرت سران بی خدای اسلام نه خواهد داشت !!.
من سخت بر این باورم که شما یک معذرت خواهی به ملت ایران بدهکارید و تا آتش نفرت شما از تشیع در همسوئی با تنفر عده ای از روحانیت اسیر در بند قدرت شیعه از تسنن !!! بیشتر از امروز بر دامان میلیون ها  انسان بیگناه گسترده تر از دیروز نشده به خود آئید و به این مهم اقدام ورزید .
جناب فیصل ، اگر سازمان به اصطلاح مجاهدین ؟؟ جائی در بین ملت محترم ایران داشت  ؟ سالهای سال قبل از این که برای چندمین بار  دست به دامان دیگر دشمنان ایران و ایرانی بشود ! این ملت با فرهنگ و حق شناس به همراهی آنانان بر میخواست و نیازمند به رهبری شما و امثال شما را نمی داشت .
جناب فیصل ، در ایران ضرب المثلی هست که می گویند یکی را در ده راه نمی دادند سراغ خانه کدخدا را می گرفت ؟!!. شما نیک بدانید که آنها شما را هم فریب داده اند !! من در پس بازگشتم از آمریکا و به هنگام حمله آقای صدام و با کمک دیگر سران فریب خورده !! برای دفاع از وطنم  به  همراه  دیگر هموطنان بسیار عزیز و نازنینم  به جبه دفاع از سر زمینمان شرکت کردم ، هنوز تصویر شجاعانی که از آن وطن دفاع کردند همانند تصویر پسرخودم ( که خداوند او را نیز رحمت کند ) بر هر سلولی در تنم نقش بسته . به شما و دیگر خارجی ها اطمینان می دهم که ،
این ملت بزرگ به زیر بار این خفت شانه نه خواهد سپرد ، همه شما نیک بدانید که؛
ممکن هست از درون این خانه پر افتخار صدای نا همگونی به برون درز کرده باشد ، اما با سپاس از دلسوزی شما برای نجات ملت ایران ؟؟؟؟ ، نه سازمان غیر مجاهد و نه دیگر دشمن نان ایران بزرگ نیازمند به حمایت شما ها را ندارد.  باور ندارید ؟؟ لطفا یک بار  تاریخ پر افتخار این کشور را مطالعه کنید . هنوز مرکب خونین شهادت آخرین دفاع جانانه این ملت در برابر حمله آقای صدام و دیگر هم پیاله ای هایش  بر صفحات اذهان این ملت رنگین است  .
  شاید بهتر باشد که ، شما اگر وقت کردید سری هم به نا آرامی های سر زمین حجاز بزنید !! شاید در آنجا حرف شما بیشتر خریدار داشته باشد ؟؟!!. ایران و ایرانی سرفراز و سر بلند باد .
آمریکا ، دهم جولای ۲۰۱۶ .                        نادر انتظام .
شما میتوانید این درد نامه و دیگر مقالات این قلم سرفراز را درسایت انقلاب اسلامی و سایت نادر انتظام مطالعه فرمائید .