Uncategorised

ژاله وفا: "آقای روحانی دروغ خناق است !"

Jaleh Vafa asli
در زمانی نه خیلی دور، در نکوهش کسی که آشکارا و بی‌پروا دروغ می‌بافت، می‌گفتند «دروغ که خناق نیست، گلوت رو بگیره.» امروزه اما  قضاوت عمومی بسیار صریح تر و نیرومندتر شده و خناق اگر گلوی دروغگو را نگیرد، رسوایی و بی‌آبرویی گربانش را رها نمیکند.
براغلب مردم ایران قبل از اینکه اصطلاح طلبان به یکباره بعد از گذشت 29 سال سکوت در باره  قتل عام جوانان زندانی در سال 67 ،بیاد این بیفتند که رئیسی( رقیب فعلی روحانی )  عضو کمیته مرگ بوده است و وی را ملقب به " آیت الله مرگ " نمایند ،روشن بود که رئیسی عنصر اقتدار گر نظام است و هم در سال67 نشان داده که اهل تیغ و دار و تیر است و هم در دوران طولانی منسب دادستانی کل نیزاماده صدور دستور اعدام و حبس و داغ و درفش خصوصا به زندانیان کهریزک و...
اما این اصلاح طلبان است که گویا از خوابی همانند اصحاب کهف برخاسته اند و یادشان آمده طرف بله قاتل تشریف دارد
همزمان یادشان میرود که  گویا اقای پور محمدی " وزیر" داد(1) گستری دولت اقای روحانی که هر هفته کنار دستش در کابینه بر صندلی وزارت نزول اجلاس می نمایند نیز زمانی کنار دست آقای رئیسی مینشسته و عضو همان کمیته مرگ بوده است !یعنی در عین تفاوت در صورت ، اعمالشان از ماهیت و محتوای یکسانی مایه میگیرد و انهم ضد آزادی بودن است.
ضرب المثلهای وطنی چقدر گویا هستند:
قربان برم خدا را     یک بام و دو هوا را
آقای روحانی خطاب به رئیسی بتازگی گفته است: "شما دهانها را دوختید .دم از آزادی نزنید . آزادی خجالت می کشد !"
آقای روحانی "وزیر" کابینه شما یار غار رئیسی دهانها را ندوخت ؟ آزادی نیز نباید ازچنین "وزیر" و رئیسی که شما باشید خجالت بکشد؟

حیران مانده ام که  بیماریهایی از قبیل  الزایمرمغزی و ضعف بنیه اخلاقی و کم شدن فشار وجدان ،و سرطان فساد و فلج اخلاق و سرخک خونهای بیگناه و جگر نداشته و ضعف بصریت و تهوع دروغ و بی رگی و و استحاله حواس و...تا چه حد گریبان این جماعت را گرفته است که بعد از 18 سال یادشان رفته که خود آقای  روحانی بعد از ایلغار کوی دانشگاه تهران و تبریز  در 18 تیر 1378 و سرکوب شدید و بستن دانشجویان به لگدو باتون و کشتن و اخراج دانشجویان از دانشگاه ها ،در 23 تیر 78 در دانشگاه تهران در پناه به تعبیر خودش " دانشجویان قهرمان بسیجی " سخنرانی کرد و در مقام " دبیری شورای امنیت ملی "  از موضع اقتدار اظهار داشت* :"ولایت یکی از مهمترین ارکان قانون اساسی کشور ماست ، اهانت به این نظام اهانت به قاون اساسی ماست . اهانت به قانون گرایی است. در این حادثه چند روزه اگر مردم ما ، جوانان مسلمان و غیور انقلابی ما و منع مسئولین نوبد ،این عناصر اوباش را تکه تکه و قطعه قطعه میکردند ! ... پریشب نسبت به این عناصر "دستور قاطع" داده شد و دیروز غروب " دستور قاطع انقلابی " داده شد ، هرگونه حرکتی این عناصر فرصت طلب هر جا که باشند انجام دهند با شدت سرکوب خواهند شد. از امروز نیرویهای انتظامی ما ،نیروهای قهرمان بسیج ما ،با این عناصر فرصت طلب و وا ژگون طلب ، اگر جرات بروز داشته باشند چه خواهد کرد...  مگر دولت مقتدر جمهوري اسلامي ايران مسئولين امنيتي نظام، اين گونه حوادث را تحمل خواهند كرد
این عناصر پست و مزدور بدانند ... "
 آقای روحانی حالا کمی انصاف حال آزادی نباید از رهبرتان خامنه ای که در اهمیت ولایتش شرحی غرا دادید و خود شما دبیر شورای امنیت رهبر و رئیسی و پور محمدی واعضای کمیته مرگ  و کل نظام ولایت فقیه که کلمه پاک و طیبه آزادی را به نجاست دروغ و تزویر آلوده اید جمیعا، خجالت بکشد ؟!
آقای  روحانی والله دروغ خناق است و گریبان میگیرد !

امروز کارگرمعدنچی شریفی برای تنها چند دقیقه با همه سعیی که برای خاموش شدن صدای وی شد ، از درد و رنج خود و سوز دلش برای از دست دادن همکاران خود گفت . شرح داد که بر سر او و معدنچیان سختکوش چه جفایی رفته است
:" ما ۲۲ سال در این معدن کار می کنیم  اصلا هیچ کدامتان نمی‌دانید که کار در معدن یعنی چی؟حالاحالا یادتان افتاده اینجا آمدید؟ ۴۰ نفرمان را از دست دادیم.۱۷۰ بچه بی پدر شده. ۴۰ تا زن بیوه شده. ما اصلا نمی‌دانیم می‌خواهید چه کار کنیم. چرا کار در معدن ایمنی ندارد و کسی پیگیر نیست.. چند سال پیش ما آمدیم دادگاه آزادشهر شکایت کردیم. همین همکاران شما ما را با باتون زدند و فرار کردیم.پارسال آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم که ۱۴ ماه حقوق نگرفته بودیم. با زن‌هایمان آمدیم، خانم‌هایمان را آوردیم که حق‌مان را بگیریم یعنی تو رئیس‌جمهور متوجه نشدی؟
 پارسال آمدیم فرمانداری اعتراض کنیم که ۱۴ ماه حقوق نگرفته بودیم. با زن‌هایمان آمدیم، خانم‌هایمان را آوردیم که حق‌مان را بگیریم یعنی تو رئیس‌جمهور متوجه نشدی؟ و .."
آقای روحانی اینها هشداری است به شما که "وزیر " کار کابینه شما ربیعی بی مسئولیت است. قوانین کارتان ظالمانه است. فرماندار شما بجای رسیدگی به حقوق شهروندی کارگران ما را با باتون میزند و ... بعد شما  منشور بی محتوای حقوق شهروندی بنویسید ولی در عمل کارگزاران شما ضایع کننده حقوق مردم باشند.
آقای روحانی هم شما و هم رقیبای "انتخاباتی " امثال قالیباف و رئیسی بایستی بدانید که اقتصاد با زندگی و معیشت مردم بطور مستقیم سر و کار دارد و با آمار نمی شود مردم را سیر کرد . به جنگ مشکلات ساختاری که نظام شما گریبانگیر اقتصاد کشور کرده است نمی شود با تخیل و بخت و اقبال رفت  همانگونه که "دون کیشوت " به جنگ آسیابهای بادی که آنها  را دیو تصور میکرد رفت وقتی به مهتر خود گفت:"بخت بهتر از آن ‌چه خواست ما هست کارها را روبراه می ‌کند.تماشا کن سانکو،هم اینک در برابر ما سی دیو بی ‌قواره قد علم کرده ‌اند و من در نظر دارم با همة ایشان نبرد کنم."

مبارزه با دیومشکلات به راه حلهای منطبق بر واقعیت و دانش نیاز دارد.نمیتوان حقوق کارگران را ضایع کرد و ماهها و سالها از دادن حقوق انها امتناع کرد  ولی ادعای اشتغالزایی داشت.نمی شود ادعای مبارزه با تورم داشت ولی حجم نقدینگی 1200 هزار میلیارد تومان شده باشد. نمی شود با این حجم از نقدینگی و نبود تولید داخلی برای جذب این نقدینگی دروازه را بروی واردات و اغلب غیر ضروری باز کرد وادعای رشد صادرات داشت. نمی توان بنا را بر فروش هر چه بیشترنفت خام گذاشت ولی ادعای کم کردن وابستگی به نفت را داشت. نمی توان در بودجه96 اعتبار بودجه ای نهادهای  تبلیغاتی نظام را دو برابر بودجه اختصاص یافته به 11 میلیون حاشیه نشینی تعیین کرد ولی ادعای مبارزه با زاغه نشینی داشت.نمی توان ادعای مبارزه با رکود و تورم داشت ولی از بانک مرکزی استقراض کرد که تخریب تورمیش را چند سال بعد نشان میدهد.و بالاخره  نمی شود دروغ گفت و ادعای راستگویی داشت.

سر زدن به کارگران معدنچی آنهم با تاخیر تنها برای شما ابزار تبلیغات انتخاباتی بوده ولی اعتراض این کارگر برنامه شما را بهم زد . هنوز هم اطرافاین شما واقعیت تلخی را که از زبان این معدنچی شریف بیرون آمده را نمیخواهند قبول کنند و مینویسند قبل از سفر روحانی عده ای با لباس معدنچی ها و کلاه ایمنی به قصد توهین به رئیس جمهوری خود را در میان معدنچی ها مخفی کرده بودند! خود شما  بجای پذیرفتن مسئولیت اعضای کابینه و مسئولین زیر دستتان همچون وزیر کار و فرماندار و... مسئولیت را پاس میدهید.
بعد از اعتراض معدنچیان و کوبیدن بر اتوموبیل شما ،در ارومیه گفتید: "چرا مسئول معدن یورت سکوت کرده است ؟این معدن در بخش خصوصی و در اختیار یک نهاد( صندوق مهر ایرانیان متعلق به بسیج " بوده است و آنها باید پاسخگوی مردم باشند"
یاد تان رفت که این نهاد بسیج همان نهادی بود که 18 سال پیش در 23 تیر 78 قدرتش را به رخ دانشجویان می کشیدید :" نیروی قهرمان بسیج با عناصر فرصت طلب چه و چه خواهد کرد !!"
درس عبرت نگرفتید که
کسی که خانه نئین است
 بازی نه این است !
آقای روحانی جان مردم کالا و متاعی نیست که شما در بازارگرمی " انتخابات " بفروش رسانید.

بودریا فیلسوف فرانسوی از  بورخس نویسنده پر آوازه آرژانتینی نویسنده کتاب " ساکنان غریب آینه ها " نقل میکند :"اما روزی آنها ( قوم آینه ها ) از این خواب کهن جادویی بیدار خواهند شد ، کم کم تفاوتهای خود را با ما ظاهر میکنند ، هر چه کمتر و کمتر از ما تقلید خواهند کرد . این سد ساخته شده از شیشه وفلز را در هم خواهند شکست و این بار دیگر مغلوب نخواهند شد "
هشدار  معدنچی شجاع فریاد سیال و ممتدی است از عمق تاریخ این وطن در مقابله با ظلم . تموج نور بیداری است که همه میدان دید استبدادیان را اشغال می کند.

که بگوش شما میرساند و بایستی به شما اقای روحانی و کل نظام و راس مطلقه آن فهمانده باشد که دیگر حاضر نیست آینه شما باشد!
وزمان استمهال گذشته است .در زیر تابش شعاع حقیقت اوجب واجب شما نیز مثل برف آب خواهد شد.
•    لینک فایل سخنرانی روحانی در 23 تیر 78 بعد از ایلغار دانشگاه تهران و تبریز و ارازل و اوباش خواندن دانشجویان و تهدید به تکه تکه و قطعه قطعه کردن انها
•    http://www.mostazafin.tv/article/2736
•    متن کامل سخنان روحانی در 23 تیر 78
•    http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8604130429
این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید