Uncategorised

علی خامنه ای در تنگنای مذاکرات هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

علی خامنه ای در تنگنای مذاکرات هسته ای، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی در رادیو عصر جدید:
                                                                            Mostafavi Meh-Javadzadeh Ho-1
                                                                                 برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید