Uncategorised

آخرین تحولات برجام، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

                                                                               Mostafavi-Mehran-1

                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید