Uncategorised

درس‌ های اوکراین برای ایران و ایرانیان، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

درس‌ های اوکراین برای ایران و ایرانیان، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                                       sedarat ali 20140105
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                     

در این رابطه