Uncategorised

بررسی مثال‌ هایی از رویکرد به قدرت و سلطه و پشت‌ کردن و رویگردانی از مردم و حقوق، سخنرانی علی صدارت

                                                                             Sedarat-A-1