Uncategorised

کسری اعتبار۶۰۰۰ میلیاردی وزارت بهداشت

 Daroo Darman

۱۳۹۲/۵/۲٨ایسنا.معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت از کسری اعتبار حدود شش هزار میلیارد تومانی این وزارتخانه در سال جاری خبر داد.

دکتر سیدعباس حسنی در گفت‌وگو با ایسنا، گفت: امسال وزارت بهداشت با کسری اعتباری حدود شش هزار میلیارد تومان روبروست. 

وی افزود: ما در وزارت بهداشت حدود ۳هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کسری‌ها و مطالبات پرسنلی داریم. تا سقف ۵ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز کسری‌های امسال از قبال اجرای برنامه‌های سلامت است. 

حسنی با اشاره به رشد حدود ۱۰ درصدی در مجموع بودجه وزارت بهداشت در حوزه‌های جاری ادامه داد: پیش بینی‌های لازم در بودجه وزارتخانه به عمل آمده است؛ هم برای تامین مابه التفاوت نرخ ارز دارو و هم برای اجرای برنامه‌های سلامت. در مجموع اعتبارات خوبی پیش بینی شده که امیدواریم محقق شود.

به گفته وی تاکنون حدود ۱۵ تا ۳۰ درصد بودجه‌های مربوطه به برنامه‌های مختلف تخصیص داده شده است.

حسنی اختصاص ۱۰ درصد از محل هدفمندی یارانه‌ها به حوزه سلامت را مورد اشاره قرار داد و گفت: البته اختصاص این بخش از اعتبارات به اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها منوط شده است. همچنین باید گفت که ۱۸۰۰ میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو و حدود هزار میلیارد تومان نیز برای اجرای برنامه پزشک خانواده در نظر گرفته شده است. امسال برای نخستین بار ۱۴۰۰ میلیارد تومان نیز بابت مسایل مرتبط با سلامت جمعیت در بودجه پیش بینی شده است. در صورتی که مجموع این اعتبارات نیز محقق شود، با اضافه کردن آن به بودجه کل، مجموع رشد بودجه وزارت بهداشت در سال جاری به بیش از ۳۰ درصد خواهد رسید.