Uncategorised

اطلاعیۀ شوراهای صنفی دانشجویان کشور در بارۀ تحریم کلاس‌ ها و دعوت اساتید به همراهی و حمایت از دانشجویان

Etessab-Tahri Classe-1 دانشجویان دانشگاه‌ های مختلف در حرکتی فراگیر در اعتراض به سرکوب بی‌ رحمانه، بازداشت گسترده دانشجویان و همچنین در حمایت از اعتراضات سراسری مردم جان‌ به لب رسیده، بیانیه‌ های مختلفی صادر کرده و هم‌ دانشگاهی‌ هایِ خود را دعوت به تحریم کلاس‌ ها، و اساتید را دعوت به همراهی و حمایت از دانشجویان کردند.
 
لیست دانشگاه‌ هایی که تاکنون به حرکت جمعی تحریم کلاس‌ ها پیوسته‌ اند:
 
دانشگاه شهید بهشتی،
دانشگاه تهران،
دانشگاه صنعتی شریف،
دانشگاه هنر شیراز،
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،
دانشگاه یاسوج،
دانشکده هنر دانشگاه سوره،
دانشگاه صنعت نفت آبادان،
دانشگاه علوم پزشکی شیراز،
دانشگاه بوعلی‌سینا همدان،
دانشگاه چمران اهواز،
دانشگاه علم و صنعت،
دانشگاه علوم توانبخشی تهران،
دانشگاه الزهرا،
دانشگاه خواجه‌ نصیر،
دانشگاه هنر تهران،
دانشگاه خوارزمی،
دانشگاه علامه،
دانشگاه علم و فرهنگ،
دانشگاه پلی‌ تکنیک،
دانشگاه تبریز،
دانشگاه گیلان،
دانشگاه فردوسی مشهد،
دانشگاه بین‌ المللی قزوین،
دانشگاه هنر تبریز،
دانشکده هنر دانشگاه دامغان،
دانشگاه فنی دکتر شریعتی تهران،
دانشگاه گرمسار،
انشگاه علوم پزشکی تبریز،
دانشگاه نوشیروانی بابل،
دانشگاه صنعتی شیراز،
دانشگاه آزاد تهران مرکز،
دانشگاه علوم پزشکی گیلان،
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،
دانشگاه خیام مشهد،
دانشکده فنی و حرفه‌ ای الزهرا مشهد،
دانشگاه صنعتی جندی شاپور،
دانشکده فنی انقلاب اسلامی،
دانشگاه غیرانتفاعی زند شیراز،
دانشگاه اصفهان،
دانشگاه هنر اصفهان،
دانشگاه یزد،
مؤسسه آموزش عالی علوم شناختی،
دانشگاه علوم پزشکی تهران،
دانشگاه تفرش،
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال،
دانشگاه آزاد تهران واحد سوهانک،
دانشگاه علوم پزشکی کردستان،
دانشگاه آزاد کرج،
دانشگاه رازی کرمانشاه،
دانشگاه صنعتی شاهرود،
دانشگاه علوم پزشکی ایران،
دانشگاه آزادشهر قدس،
دانشگاه هرمزگان،
دانشگاه خلیج فارس بوشهر،
دانشکده دندانپزشکی همدان،
دانشگاه علوم تحقیقات،
دانشگاه حکیم سبزواری،
دانشگاه صنعتی همدان،
دانشگاه صنعتی سهند،
دانشگاه آزاد اصفهان،
دانشگاه ازاد مشهد،
دانشگاه نیشابور،
دانشگاه سمنان،
دانشگاه کاشان،
دانشگاه لرستان،
دانشگاه تربیت مدرس،
دانشگاه علوم پزشکی تبریز،
دانشکده دندانپزشکی کرمان،
دانشگاه صنعتی سجاد،
دانشگاه شیراز،
دانشگاه بین‌ المللی قزوین،
دانشگاه علوم پزشکی البرز،
دانشکده فنی هفده شهریور کرج،
دانشگاه ارومیه،
دانشگاه صنعتی اصفهان،
دانشگاه علوم پزشکی بابل،
دانشکده فنی فومن دانشگاه تهران،
دانشگاه ولی‌عصر رفسنجان،
دانشگاه آزاد رشت،
دانشگاه مارلیک نوشهر،
دانشگاه معماری و هنر پارس تهران،
مرکز آموزش عالی و فنی‌ مهندسی بویین زهرا،
دانشگاه آزاد رودهن،
دانشگاه علوم پزشکی سبزوار،
دانشگاه علوم پزشکی گلستان،
دانشکده دامپزشکی دانشگاه فردوسی مشهد،
دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات،
دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار،
دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.

در این رابطه