Uncategorised

اسامی ٣٠ کودک و نوجوان شهید در تظاهرات های زن زندگی آزادی تا پنجشنبه ۲۸ مهر ۱۴۰۱

ما تداوم عشق خانعلی و صمد و فرزاد به مدرسه و کودکی و رهایی هستیم. این نام‌ ها آوازهای ما هستند، به آنها پشت نمی‌ کنیم!
                                                              Shohada-Nojavan M-1
                                                              Shohada-Nojavan-1
                                                              Shohada-Nojavan2-1

در این رابطه