Uncategorised

بیانیۀ شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی در محکومیت اقدامات و بازداشت غیرقانونی دبیر شورای صنفی

بیانیۀ شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی در محکومیت بازداشت غیرقانونی دبیر شورای صنفی و دیگر اقدامات غیرقانونی دانشگاه:
                                                                             bazdasht                                                    
در این دو ماه که فضای دانشگاه بیش از هر زمان دیگری ملتهب و امنیتی شده است، مسئولین دانشگاه از هیچ اقدامی برای تشدید این فضا علیه دانشجویان فروگذار نکرده‌ اند.
 
ما را از هر آنجایی که برایمان نشانی از امنیت و آسایش داشته است، بریده‌ اید. ما را از خانه‌ هایمان، از درب دانشگاهمان و از جلوی خوابگاه‌ هایمان ربوده‌ اید. شما دیگر هیچ حریم امنی برای دانشجو باقی نگذاشته‌ اید و چنان بی‌ پروا قوانین خودتان را زیر پا می‌ گذارید که سخن گفتن از شرم در برابرتان بیهوده است.
 
دانشجو را تنها به جرم بیان اعتراض ممنوع‌ الورود کرده‌ اید، در حالی که طبق اصل ۲۴ و نیز بند دوم اصل ۳ قانون اساسی، «تمامی شهروندان از حق آزادی اندیشه و بیان، شامل آزادی ابراز ترویج و انتشار اندیشه‌ ها و عقاید، بصورت شفاهی، کتبی، الکترونیکی و یا با هر وسیلۀ دیگر، به انتخاب خود شهروند، با رعایت قانون، برخوردارند»!
 
علاوه بر این‌ ها، دانشجویان را با تماس تلفنی و به نحو غیرقانونی، بدون اتهام و تخلف مستند، به حراست دانشگاه احضار کرده‌ اید؛ در حالی که مادۀ یازدهم دستورالعمل اجرایی رسیدگی به تخلفات دانشجویان، گویای قانون‌ شکنی شماست! یگانه مرجع رسیدگی به تخلفات دانشجویان کمیته انضباطی است، اما دانشجوها را به دلایل نامعلوم، بدون تفهیم اتهام و بی‌ آنکه هیچ مرجعی در دانشگاه پاسخگوی وضعیت مبهم آنان باشد، بازداشت می کنید. شورای صنفی به عنوان تنها مرجع پیگیری حقوقی دانشجویان موظف است که در برابر چنین نابسامانی‌ ها و قانون‌شکنی‌ هایی واکنش نشان داده و از هیچ تلاشی برای بهبود کیفیت زیست دانشجویان دریغ نکند، اما بیش از سه روز است که ریحانه معروف، دبیر شورای صنفی را دقیقاً به جرم همین پیگیری‌ ها که کاملاً در حیطۀ وظایف صنفی دانشجویی ایشان بود، بازداشت کرده و به مکان نامعلومی برده‌ اید.
 
این روزها در دانشگاه افراد مجهول‌ الهویه‌ ای به اسم حفاظت فیزیکی، زمام سرکوب را بدست گرفته‌ اند، کسانی که صورت خود را با ماسک می‌ پوشانند و گاهی لباس فرم حراست به تن دارند و گاه نه، کسانی که اعمالشان، نه با قانون، که با دستور افراد ناشناس تعیین می‌ شود. حراست جلوی درب دانشکده، مأمور کدام شخص یا نهاد بیرونی است که حتی رئیس دانشکده هم ادعا می‌ کند در برابر دستورات داده شده به آنها، کاری از دستش برنمی‌ آید؟ 
 
شما برای سرکوب دانشگاه به هر اقدامی متوسل شده‌ اید. 
 
شورای صنفی دانشکدۀ علوم اجتماعی، مسئولان دانشگاه را موظف می‌ داند که لااقل به لاشۀ قانون مصوب خود بازگردند. ما خواهان آزادی بی قید و شرط ریحانه معروف، دبیر شورای صنفی دانشکده علوم اجتماعی، و تمامی دانشجویان بازداشتی هستیم.
 
سرکوب دانشگاه به هر شکلی محکوم و اقدامات غیرقانونی برای خاموش کردن صدای به حق دانشجویان، غیرقابل پذیرش است.

در این رابطه