Uncategorised

چند بیانیۀ دانشجویی و یک نامۀ اعتراضی ۷۲ تن از اساتید دانشگاه چمران اهواز

                                                                    bayanie2

 بیانیۀ جمعی از دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تهران در راستای اعلام اعتصاب خود
 
 متن بیانیه:
 
به نام خداوند رنگین‌ کمان،
 
ایران عزیزمان امروز، رنجیده از نادانی‌ ها، بی‌ کفایتی‌ ها و دشمنی‌ ها است و در این میان تجربه نامبارک هتک حرمت و کیان دانشگاه، جامعه دانشجویی را آزرده‌ تر کرده است. دانشگاه، همواره بستری برای گفتگوهای علمی میان دانشجویان و اساتید و ارائه راهکار هایی کارآمد برای حل معضلات موجود بوده و در طول این سالیان نیز نتایج موفقیت آمیز خود را نشان داده است.
 
لیکن اکنون، دانشگاه تهران درگیر فضایی ملتهب و اتفاقاتی ناگوار گشته که به دور از شأن جامعه دانشجویی و جایگاه این دانشگاه به عنوان نماد آموزش عالی کشور است.
 
باور داریم که دانشجو چشم بیدار و زبان گویای ملت است و از این رو حق دارد تا بر اساس حقوق شهروندی و مدنی خویش عاری از هرگونه خشونت و بدرفتاری، در محیط دانشگاه صدای خویش را بر کجروی‌ها، ناراستی‌ها و بی‌عدالتی‌ها بلند نماید. 
 
اینک، دانشجویان زبان و ادبیات فارسی، همراه با سایر دانشکده ها، به دادخواهی حقوق دانشجویانی که بازداشت و از حق ورود خود به دانشگاه منع گشته اند و همچنین مورد توهین و ضرب و شتم از سوی حراست دانشگاه قرار گرفته اند؛ به مدت یک هفته، از شرکت در کلاس های درس خودداری خواهند کرد و بدینوسیله اعتراض خود را نسبت به اتفاقات اخیر اعلام می دارند.
 
امید است متولیان امر، گوش شنوا برای شنیدن صدای اعتراض مسالمت‌ آمیز جامعه دانشجویی را داشته و ترتیبی اتخاذ نمایند تا دانشجویان عزیز بازداشتی هرچه سریع تر آزاد گردیده و محیط دانشگاه به فضای واقعی و در خور منزلت خویش که همان  بالندگی علمی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی است، نزدیک تر شود. تجربه تاریخ معاصر ما نشان از آن دارد آنگاه که گفتگو تعطیل می گردد، خشونت بال و پر می‌ گیرد و حق‌ ها تضییع میگردد.
 
استخوان و پشم آن گرگان عیان            بنگرید و پند گیرید ای مهان
عاقل از سر بنهد این هستی و باد        چون شنید انجام فرعونان و عاد
 
«فاعتبروا یا اولی الابصار»
 
***
 
بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه هنر تبریز در اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان 
 
بخشی از بیانیه:
 
"از دانشجویان و اساتید محترم دانشگاه نیز دعوت به عمل می‌آوریم که در این شرایط بحرانی مسئولیت‌پذیر بوده و ضمن تعیین مواضع خود، تا احقاق حقوق مردم و دانشجویان، به اعتصابات سراسری و تحریم کلاس‌های درس بپیوندند."
                                               Daneshgah-Tabriz Ho-1
***
 
بیانیه جمعی از دانشجویان دانشکده صنایع دانشگاه تهران در اعتراض به سرکوب و بازداشت دانشجویان و مردم
 
بخشی از بیانیه:
 
"دوشادوش دیگر هم‌وطنانمان در سراسر این کشور، کماکان بر تارهای خونین‌ ساز عدالت و آزادگی خواهیم نواخت که به راستی نوای این ساز در صحنه گیتی جاودان است".
                                              Daneshgah Te San-1
***
 
نامهٔ اعتراضی ۷۲ تن از اساتید دانشگاه چمران اهواز به رئیس این دانشگاه در پی سیل بازداشت‌ ها و تعلیق‌ ها
 
 جناب آقای دکتر آخوند علی،
ریاست محترم دانشگاه شهید چمران اهواز،
 
با سلام و احترام،
 
علی رغم هشدارهای داده شده در نامه ۱۴۰۱/۷/۱۰ اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در خصوص جلوگیری از برخوردهای ناروا با دانشجویان دانشگاه، متأسفانه اخبار ناراحت کننده ای از تعلیق، ممنوع الورودی، عدم دسترسی به امکانات سلف و نیز اخراج از خوابگاه های دانشجویی جمعی از دانشجویان به استناد شکایت نهادهای خارج از دانشگاه، و نیز بازداشت چند تن از دانشجویان دانشگاه، شنیده می شود. ما اعضای هیأت علمی امضاء کننده زیر، خواستار رفع فوری تعلیق و ممنوع الورودی و سایر محدودیت های اعمال شده برای دانشجویان و آزادی فوری دانشجویان بازداشت شده هستیم.
 
◾️ اسامی اساتید امضا کننده:
 
۱- دکتر عباس امام- ادبیات و علوم انسانی
۲- سید جواد آقاجری- اقتصاد و علوم اجتماعی
۳- دکتر محسن صنیعی- مهندسی
۴- دکتر مهناز کسمتی- علوم
۵- دکتر ایران داوودی- علوم تربیتی و روانشناسی
۶-دکتر اسفندیار فاتح- کشاورزی
۷- دکتر فاطمه پودات- عمران و معماری
۸- دکتر عادل خنیاب نژاد- ادبیات و علوم انسانی
۹- دکتر مریم کلاهی- علوم
۱۰- دکتر خالد اصلانی - علوم تربیتی و روانشناسی
۱۱- دکتر سید مرتضی افقه- اقتصاد و علوم اجتماعی
۱۲- دکتر مهرداد نامداری- علوم ریاضی و کامپیوتر
۱۳- دکتر مهدی قمشی- علوم آب و محیط زیست
۱۴- مرتضی امیدیان- علوم تربیتی و روانشناسی
۱۵- دکتر سید منصور مرعشی- علوم تربیتی و روانشناسی
۱۶- دکتر سید عزیز آرمن- اقتصاد و علوم اجتماعی
۱۷- دکتر سجاد مهدیه- مهندسی
۱۸- دکتر محمدرضا علم- ادبیات و علوم انسانی
۱۹- حسین الهام پور- علوم تربیتی و روانشناسی
۲۰- دکتر علی رضایی علی آباد- علوم ریاضی و کامپیوتر
۲۱- دکتر یداله مهرعلیزاده- علوم تربیتی و روانشناسی
۲۲- دکتر محمد کوتی- علوم
۲۳- دکتر مهرانگيز چهرازی - کشاورزی
۲۴- دکتر امیدعلی کرم زاده- علوم ریاضی و کامپیوتر
۲۵- دکتر قاسم بستانی- الهیات
۲۶- دکتر عبدالمجید آهنگری- اقتصاد و علوم اجتماعی
۲۷- دکتر محمد حسین راضی جلالی- دامپزشکی
۲۸- دکتر محمدعلی سیاوشی- علوم ریاضی و کامپیوتر
۲۹- دکتر لطف اله خواجه پور- علوم
۳۰- دکتر احمدعلی معاضدی- علوم
۳۱- دکتر علی بحرانی پور- ادبیات و علوم انسانی
۳۲- دکتر منوچهر تشکری- ادبیات و علوم انسانی
۳۳- کامران رضائی جعفری- ادبیات و علوم انسانی
۳۴- دکتر مرتضی نعمتی- ادبیات و علوم انسانی
۳۵- دکتر محسن قنبرزاده- علوم ورزشی
۳۶- محمود فرخیان- مهندسی
۳۷- دکتر کریم لویمی مطلق- ادبیات و علوم انسانی
۳۸- دکتر مسعود صفایی مقدم- علوم تربیتی و روانشناسی
۳۹- دکتر علیرضا قدردان مشهدی- دامپزشکی
۴۰- دکتر محمد محمدی- علوم
۴۱- دکتر محمدحسین گنجی- الهیات
۴۲- دکتر پروانه ولوی- علوم تربیتی و روانشناسی
۴۳- دکتر نوراله معلمی- کشاورزی
۴۴- دکتر اشرف جزایری- علوم
۴۵- دکتر علی مهرابی- اقتصاد و علوم اجتماعی
۴۶- دکتر محمد رعایایی- علوم
۴۷- دکتر مرتضی مرادی- مهندسی
۴۸- دکتر منوچهر جوکار- ادبیات و علوم انسانی 
۴۹- دکتر محمدرضا صالحی مازندرانی- ادبیات و علوم انسانی
۵۰- دکتر حسین حمیدی‌ نجات- دامپزشکی 
۵۱- عباسعلی نیکوند- دامپزشکی
۵۲- دکتر فریبرز آذرپناه- علوم ریاضی و کامپیوتر
۵۳- دکتر شهرام جلیلیان- ادبیات و علوم انسانی
۵۴- دکتر نوید علایی شینی- مهندسی
۵۵- دکتر خسرو نشان- الهیات
۵۶- دکتر نجفعلی رضایی آباده- ادبیات و علوم انسانی
۵۷- دکتر عبدالمهدی معرف زاده- علوم تربیتی و روانشناسی
۵۸- عبدالحمید صباحی- مهندسی 
۵۹- دکتر مهرداد بامداد- علوم
۶۰- دکتر علی شهریاری- دامپزشکی
۶۱- دکتر منصور میاحی- دامپزشکی
۶۲- دکتر موسی مسگرباشی- کشاورزی
۶۳- دکتر رحیم چینی پرداز- علوم ریاضی و کامپیوتر
۶۴- دکتر سهراب قائدی- ادبیات و علوم انسانی
۶۵- دکتر علی حقیقی- عمران و معماری
۶۶- دکتر محمد رحیم حاجی حاجی کلایی- دامپزشکی
۶۷- دکتر سیاوش مکتبی- دامپزشکی
۶۸- دکتر محمد اسماعیل خراسانی فردوانی- کشاورزی
۶۹- دکتر محمد کیانوش راد- اقتصاد و علوم اجتماعی
۷۰- دکتر علی محمد فروغ مند- علوم
۷۱-دکتر عبدالرحمن مهدی پور - علوم ورزشی
۷۲ - دکتر حسن دادخواه - الهیات
 
//////////////////////
 

بیانیه ی قرائت شده انجمن آزاداندیش در تریبون آزاد

انجمن اسلامی آزاداندیش علامه

متن بیانیه:
آنچه در چند روز اخیر بر دانشگاه رفت گواه این بود که تا چه میزان دانشجو تاثیرگذار است. بر تمامی آنان که در این راه هزینه دادند و ثابت قدم صدای ملت را انعکاس دادند درود می‌فرستیم. آوای حنجره‌هایی که در این مدت صدای حق شدند و در دادگاه داوری میان خیر و شر راه بی طرفی پیش نگرفتند را نباید فراموش کرد و باید مطمئن بود هرروز بر شمار این افراد اضافه خواهد شد.
تمامی ابزارها را بر علیه این صداها، حق‌طلبی‌ها و عدالت خواهی ها  بسیج کردند، روش‌هایی برای دور زدن قانون جعل کردند و آشکارا تبعیض را در دانشگاه به رخ کشاندند که محکومین و متهمین همیشه از یک نگاه هستند و آنان که مصون هستند از پیش مشخص.
همدلی دانشجویان با خواسته‌های مردم، صدای خیابان و آرمان زن زندگی آزادی و در روزهای اخیر در حمایت از هم کلاسی های تعلیقی شان نشان داد که دانشجویان علامه گامی فراتر از اکثریت اساتید برداشتند و آن تئوری‌ها را در عمل و میدان به نمایش‌ گذاشتند.
در این مدت دانشجویان حقوقی به دنبال عدالت بودند. عدالتی که به صورت مشخص در مقابل ما نیست و تجربه شکاف میان خودش و قانون است. آنان دنبال عدالت برای دانشجویان بودند همانطور که مردم دنبال عدالت هستند. آنان نمره درس حقوق را در این مدت کوتاه به بهترین شکل پاس کردند. دانشجویان حقوق به بهترین شکل مجری سخن مرحوم پروفسور کاتوزیان شدند که می‌گفت:《 رسالت حقوقدانان کشور ما این است که قوانین را با عدالت تطبیق دهند .》
دانشجویان سیاست در میدان کوشیدند در پی آن باشند که انسان حیوانی سیاسی است نه مطیع و به این اعتبار سیاسی است که عضوی از یک کل اخلاقی است و اقتدار حیات اخلاقی می‌بایست برای فرد فرد اعضا، آزادی، برابری و تشخص و کمال فراهم کند و اگر چنین نبود که در این زمانه نیست، آنان کوشیدند در میدان آن را فریاد بزنند.
دانشکده ادبیات کوشید با قلم صدای زن، زندگی، آزادی باشد و در کنار تعلیقی‌ها بایستد و با واژگان از آن آرمان دفاع و در کارزار عمل نیز در برابر آن ظلم بایستد. دانشکده علوم اجتماعی مظهری شد از خلق همبستگی‌ اجتماعی و مصداقی از یک جامعه والا که یکان یکان اعضا حس مسئولیت و عشق به دیگری دارند که همانا یکی از آرمان‌هایی است که جامعه‌شناسان در پی آن بودند. دانشجویان علوم اجتماعی این آرمان را در سطح دانشکده تحقق بخشیدند و بار دگر نشان دادند علوم اجتماعی، علمی مختص کلاس های درس نیست.
در دانشکده اقتصاد و مدیریت داستان به نحوی دیگر بود و دانشجویان ثابت کردند ۱۳۲ تعلیقی صرفا عدد نیست که در قیاس با ۱۴ هزاردانشجو به حساب نیاید، در نتیجه به آن بی‌توجه باشند. آنان به مایاد دادند هردانشجویی سرمایه‌‌ای است که اگر برای آن دلشان نتپد محاسبات بعدی لاینحل می‌شود برای همین تا توانستند برای دوستان تعلیقی‌شان کوشیدند وآنان را سرمایه دانستند که الحق نیز چنین بود.
ارتباطاتی‌ها نیز کوشیدند رسالت خبرنگاری که همانا جستجو و اعلان حقیقت است را درعمل پیش برند و دانشجویان روان‌شناسی در این مدت به ما نشان دادند صرفا به امرفردی و روانشناختی نظر ندارند و امر جمعی نیز مسئله‌ای مهم برای آنان است.
تمام این زیبایی‌ها دستاوردی است که بایدحفظ کرد و ادامه داد.
آنچه که موجب خلق این لحظات شد، جمع بودن ما بود. جمع بودن، قدرت ماست. هراس در این لحظه از یگانگی ماست. و هم‌اینک باید بکوشیم این جمع و یگانگی حفظ شود تا نتوانند  با تبر ظلم و بی قانونی، شاخه های این درخت متحد که حال تنومند شده است را یک به یک ببرند و جدا کنند.
فریادهای منفرد رسا نیست گر یکی شود اثر دارد.
دانشجویان می‌کوشند همانند گذشته صدای مردم و در کنار مردم باشند و بار دیگر بر همراهی خود با مطالبات بر حق مردم تاکید می ورزند.
تلاش ما این لحظه مانند دیگر دانشجویان و هم میهنانمان آن است که عدالت به مردم بازگردد چونان که برتولت برشت می‌گفت:《عدالت نان مردم است. چه کسی باید آن را بپزد؟ چه کسی باید آن را توزیع کند؟ چونان هر نان دیگری، مردمان باید خود بپزند و خود آن را توزیع کنند، برای همیشه.》
و همین طور  اعلام می کنیم که در کنار دوستان در بند خود که گناهی جز عدالت طلبی و آرزویی جز ایرانی آباد ندارند می ایستیم واز هیچ تلاشی برای حفظ یاد آنان و رساندن صدای‌شان، فروگذار نخواهیم کرد و نسبت به موضع دانشگاه مبنی بر عدم امکان ورود دانشجویان تعلیقی به این تریبون همانند روزهای گذشته، که همانا وظیفه ای جز رساندن صدای آنان و گرفتن حق بدیهی آنان یعنی حضور در دانشگاه، برای خود قائل نیستیم، معترضیم و اعلام می کنیم تعلیق و زندان و ممنوعیت، راه ساکت کردن دانشجویان نیست.
دوباره به خانه باز خواهی گشت
ما به این آمدها، رفت‌ها، رؤیاها
عادت داریم...
خیلی‌ها مثل تو پروانه‌ رفتند، کبوتر باز آمدند
کبوتر رفتند، عقاب باز آمدند
 عقاب رفتند، آسمان باز آمدند.
اِوین را بیهوده،
به کوهستان نساخته‌اند ...!

لینک تصویری بیانیه انجمن اسلامی آزاداندیش علامه

 

 

در این رابطه