Uncategorised

بیانیه های جمعی از دانشجویان دانشکدۀ ادبیات و زبان‌ های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی و دانشگاه آزاد سنندج

                                                                      bayanie2

بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشکده ادبیات و زبان‌ های خارجی دانشگاه علامه:
 
بخشی از بیانیه:
 
"ما از مردم و با مردم هستیم و رسم اتحاد را نه در کلاس درس، که در کنار هم این روزها به خوبی آموخته‌ ایم. ما سال بد، سال اشک، سال خون را نه می‌ بخشیم، نه فراموش می‌ کنیم. قسم به خون یاران که ما با هم و برای هم ایستاده‌ ایم تا پای جان؛ و در علامۀ متحد بار دیگر دست در دست هم می‌ گوییم، دانشجو می‌ میرد، ذلت نمی‌پذیرد"
 
دانشگاه علامه
                                       Daneshgah-Alameh D-1                       
***
 
بیانیۀ جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد سنندج مبنی بر اعتصاب در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر ماه:
 
بخشی از بیانیه:
 
"راه پر فراز و نشیب‌ مان روزی هموار خواهد شد. سختی و مرارت‌ های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند دانشجو، دانشجو است، حتی اگر سد راهش اخراج و تعلیق و زندان و شکنجه باشد".
                                       Daneshgah-Azad Sa-1