Uncategorised

افشای خیانتها در کنوانسیون دریای خزر، و ربطش با سخنان خامنه ای

 

banisadrParchamIran

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر - جمعه ۲۶مرداد ۹۷

استبداد حاکم در نهایت ضعف، باجی را در رابطه با دریای مازنداران به روسیه داد که بیش از ۲۰ سال در انتظارش بود. آقای ظریف هم به کسانی که از حقوق ۵۰ درصدی میگفتند، تاخت و در عین حال، مشاع بودن دریا را نیز به زیر سوال برد. با توجه به این مسائل، تحلیل شما از سخنان آقای خامنه ای در فردای امضای کنوانسیون چیست؟ و برای هموطنان مخالف این قرارداد، چه پیشنهادی دارید؟...

 

برای شنیدن این مصاحبه، اینحا را کلیک کنید