Uncategorised

تحلیلی از وقایع افغانستان در رابطه با ایران/ در مورد شیر زن بهیه نامجو، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت

 تحلیلی از وقایع اخیر افغانستان در رابطه با ایران/ در مورد شیر زن بهیه نامجو، مصاحبۀ حسین جواد زاده با علی صدارت در رادیو عصر جدید:
                                                                              Sedarat A-Javad H-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید