Uncategorised

در بارۀ فاجعۀ اقتصادی و بودجه ۱۴۰۱ حکومت ابراهیم رئیسی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار

در بارۀ فاجعۀ اقتصادی و بودجه ۱۴۰۱ حکومت ابراهیم رئیسی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با جهانگیر گلزار در رادیو عصر جدید:
                                                                             Golzar Ja-Javad Hos-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید