Uncategorised

بنی‌صدر: آیا وطن محکوم به مرگ شده است؟ | روش پیروزی بر دینامیک مرگ

عصر جدید: قبل از هر چیز، موفقیت دختر شما خانم دکتر فیروزه بنی صدر برای یافتن درمانی برای بیماران کرونایی را تبریک می گویم و امیدوارم این درمان در مقیاس بزرگ هم نتایج خوبی داشته باشد. اما سوال این است که شما در وضعیت سنجی آخر خود، بعد از اشاره به وضعیت بحرانی همه جانبه جهانی، که کرونا آن را بیش از پیش علنی کرد، در مورد ایران گفتید که وطن "تمامی مشخصه‌های پویایی مرگ را دارد." ممکن است که این نظر را شکافته و توضیح دهید که آیا راه برون رفتی می بینید یا اینکه وطن محکوم به مرگ شده است؟

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر ، جمعه ۱۵ فروردین۱۳۹۹